Pimphat Prukpornchaikul
ยืนยันตัวตน
น้อยกว่า 1 ปี
ปีกับ DDproperty
60
อสังหาฯ สำหรับขาย
50
อสังหาฯ สำหรับให้เช่า
Disclaimer will go here (source of data + date of last update)

ทำเลที่ Pimphat มีความเชี่ยวชาญ

แสดงเฉพาะอสังหาริมทรัพย์:
60 ขาย
50 ให้เช่า

60 ขาย, 50 ให้เช่า

11 ขาย, 18 ให้เช่า

9 ขาย, 6 ให้เช่า

4 ขาย, 4 ให้เช่า

13 ขาย, 6 ให้เช่า

10 ขาย, 3 ให้เช่า

3 ให้เช่า

2 ขาย, 3 ให้เช่า

2 ขาย, 2 ให้เช่า

1 ขาย, 1 ให้เช่า

2 ขาย

2 ขาย

1 ให้เช่า

1 ขาย

1 ให้เช่า

1 ขาย

1 ให้เช่า

1 ขาย

 แสดงทั้งหมด (16) 
แสดงทั้งหมด 19 ทำเล
แสดงบนแผนที่ เฉพาะรายการที่มีรายละเอียดที่อยู่ครบถ้วน ถูกต้อง

ทำเลที่ Pimphat มีความเชี่ยวชาญ

ความเชี่ยวชาญและการบริการ

  • ให้เช่าคอนโด

  • ขายคอนโด

  • ให้เช่าบ้านและที่ดิน

  • ขายบ้านและที่ดิน

  • อสังหาฯ เชิงพาณิชย์

  • บริการยื่นสินเชื่อ

  • บริการประเมิณราคา

แสดงทั้งหมด (4)

ติดต่อ Pimphat

Pimphat Prukpornchaikul
ยืนยันตัวตน
Pimphat Prukpornchaikul
ส่งข้อความถึงเจ้าของประกาศ