น้อยกว่า 1 ปี
ปีกับ DDproperty
22
อสังหาฯ สำหรับขาย
8
อสังหาฯ สำหรับให้เช่า
Disclaimer will go here (source of data + date of last update)

ทำเลที่ Prarit มีความเชี่ยวชาญ

แสดงเฉพาะอสังหาริมทรัพย์:
22 ขาย
8 ให้เช่า

22 ขาย, 8 ให้เช่า

8 ขาย, 4 ให้เช่า

3 ขาย, 2 ให้เช่า

2 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

3 ขาย

1 ขาย, 1 ให้เช่า

1 ขาย

1 ให้เช่า

1 ขาย

 แสดงทั้งหมด (8) 
แสดงทั้งหมด 11 ทำเล
แสดงบนแผนที่ เฉพาะรายการที่มีรายละเอียดที่อยู่ครบถ้วน ถูกต้อง

ทำเลที่ Prarit มีความเชี่ยวชาญ

เกี่ยวกับ Prarit

At Zelleth Homes, we've infused the traditional brokerage model with a modern twist, blending innovative strategies with unwavering professionalism. Our journey began with a commitment to honesty and transparency, ensuring that our Buyers, Sellers, Renters, and agents always come first. Setting us apart from larger entities, we operate with the agility of a speedboat, readily pivoting and adapting to new challenges. In an era dominated by technology, we've chosen a unique path, investing in traditional solutions that streamline the buying, selling, and renting processes. Our primary goal is to become the go-to real estate agency in Bangkok, offering clarity and transparency in buying and renting for our clients. Our vision is to create a brokerage where traditional and modern technology approaches can coexist harmoniously. Whether you're a buyer, renter, seller, or landlord, Zelleth Homes is committed to guiding you through your real estate journey. Let’s make your home buying, renting and selling experience - UNIQUE & EASY! For our Buyers/Renters, our goals are ambitious yet grounded in our commitment to excellence. We aim to make the process of buying and renting seamless and enjoyable while reintroducing the essence of traditional real estate values. Additionally, we prioritize understanding the unique needs and preferences of each client to ensure their satisfaction throughout the transaction process. At Zelleth Homes, our agents are proficient in languages including English, French, Chinese, Japanese, and Thai, ensuring seamless service for our diverse clients. For our Sellers, We're committed to professionalism and branding in every aspect of our business, ensuring our sellers receive excellent service and that their listings truly stand out from the crowd. We achieve this by using professional photography, captivating videos, and strategic social media marketing, as well as by utilizing websites and social media to maximize the visibility of our listings
แสดงทั้งหมด

ความเชี่ยวชาญและการบริการ

  • ให้เช่าคอนโด

  • ขายคอนโด

  • ให้เช่าบ้านและที่ดิน

  • ขายบ้านและที่ดิน

  • อสังหาฯ เชิงพาณิชย์

  • บริการยื่นสินเชื่อ

  • บริการประเมิณราคา

  • บริการย้ายที่อยู่

แสดงทั้งหมด (5)

ติดต่อ Prarit

Prarit Kantong
Prarit Kantong
ส่งข้อความถึงเจ้าของประกาศ