Sittidach Ritkajorn (Jack )
ยืนยันตัวตน
6
ปีกับ DDproperty
11
อสังหาฯ สำหรับขาย
1
ประกาศสำหรับเช่า
ได้รับการรับรองแล้ว
ได้รับการรับรองเมื่อ มิถุนายน 2023
Disclaimer will go here (source of data + date of last update)

ทำเลที่ Sittidach มีความเชี่ยวชาญ

แสดงเฉพาะอสังหาริมทรัพย์:
11 ขาย
1 ให้เช่า

6 ขาย, 1 ให้เช่า

1 ขาย, 1 ให้เช่า

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

3 ขาย

3 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

 แสดงทั้งหมด (13) 
แสดงทั้งหมด 16 ทำเล
แสดงบนแผนที่ เฉพาะรายการที่มีรายละเอียดที่อยู่ครบถ้วน ถูกต้อง

ทำเลที่ Sittidach มีความเชี่ยวชาญ

เกี่ยวกับ Sittidach

รับฝาก ซื้อ-ขาย-เช่า-ขายฝาก อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ฟรี! ค่าโฆษณาและการตลาดแบบเข้มข้น ไม่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า เชี่ยวชาญเป็นพิเศษสำหรับอสังหาริมทรัพย์สเพื่อการอยู่อาศัย การลงทุน และ ริมน้ำ. --------------------------------------------- * ทำการตลาดเข้มข้น ครบวงจร ตรงกลุ่มเป้าหมาย ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย จนกว่าจะขายได้ * บริการด้านการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเลิศ ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ * ลูกค้าที่ใช้บริการของเราต่างมีความประทับใจ และแนะนำบอกกล่าวให้ผู้อื่นมาใช้บริการของเราอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน * กลยุทธด้านการตลาดที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด ด้วยการใช้สื่อโฆษณาการขายทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ ตรงกลุ่มเป้าหมาย หลากหลาย ครบทุกช่องทางดังนี้ - สื่อ Online ทางอินเทอร์เน็ตหลายเวปเว็ปไซต์ - สื่อ Social Media : FaceBook, Line, You Tube - สื่อ Off line: ป้ายประกาศขายตามที่ต่างๆ ให้ครอบคลุมรัศมีของตัวทรัพย์ - เครือข่ายตัวแทนนายหน้า ที่มีความเชี่ยวชาญคอยสนับสนุนมากกว่า 500 ราย - เครือข่ายธนาคารในการจัดสินเชื่อให้แก่ผู้สนใจซื้อ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากที่ทำให้การขายสำเร็จสมบูรณ์ --------------------------------------------- ด้วยความตระหนักรู้ ความเข้าใจ ความเห็นใจ ว่าเจ้าของทรัพย์ที่ต้องการขาย เช่า บ้าน ที่ดิน คอนโด และอสังหาริมทรัพย์ มีข้อจำกัดในด้านต่างๆ เช่น * การวิเคราะห์ การประเมินราคาทรัพย์สิน * การลงทุนทำสื่อโฆษณา * การวางแผนทำตลาดเพื่อการขาย * ทักษะความชำนาญเฉพาะทางในการเจรจาต่อรอง * การจัดเตรียมเอกสารนิติกรรมสัญญาต่าง ๆ * ความรู้ในการคำนวณภาษี ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการโอนกรรมสิทธิ์ * งานบริการอื่นๆ อีกมากมายที่จำเป็นต่อการขายทรัพย์สิน * เราจึงอยากใช้ประสบการณ์ของเรา พร้อมกับความมุ่งมั่นตั้งใจให้บริการจนสำเร็จลุล่วง อย่างครบวงจร ยึดถือประโยชน์ ความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ * “บริการเป็นมืออาชีพ ด้วยความใส่ใจ รวดเร็ว ฉับไว ซื่อสัตย์ จริงใจ ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่องานบริการครบวงจร ติดต่อ/Contact Jack Winner ☎Tel: 098-749-5536  Line ID: ...  Email: ... Website: https://a*****
แสดงทั้งหมด

ความเชี่ยวชาญและการบริการ

  • ขายคอนโด

  • ขายบ้านและที่ดิน

  • อสังหาฯ เชิงพาณิชย์

  • บริการยื่นสินเชื่อ

  • บริการประเมิณราคา

  • บริการย้ายที่อยู่

แสดงทั้งหมด (3)

ติดต่อ Sittidach

Sittidach Ritkajorn (Jack )
ยืนยันตัวตน
Sittidach Ritkajorn (Jack )
ได้รับการรับรองแล้ว
ส่งข้อความถึงเจ้าของประกาศ