2
ปีกับ DDproperty
3000
อสังหาฯ สำหรับขาย
0
อสังหาฯ สำหรับให้เช่า
Disclaimer will go here (source of data + date of last update)

ทำเลที่ Sukhumvit Asset Management มีความเชี่ยวชาญ

ประกาศของคุณ :
3000 ขาย

888 ขาย

135 ขาย

17 ขาย

16 ขาย

148 ขาย

24 ขาย

23 ขาย

7 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

35 ขาย

22 ขาย

39 ขาย

8 ขาย

13 ขาย

8 ขาย

6 ขาย

10 ขาย

9 ขาย

4 ขาย

3 ขาย

19 ขาย

4 ขาย

2 ขาย

14 ขาย

10 ขาย

18 ขาย

6 ขาย

15 ขาย

4 ขาย

3 ขาย

19 ขาย

2 ขาย

7 ขาย

6 ขาย

3 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

6 ขาย

5 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

17 ขาย

16 ขาย

9 ขาย

6 ขาย

10 ขาย

4 ขาย

10 ขาย

3 ขาย

13 ขาย

4 ขาย

3 ขาย

3 ขาย

2 ขาย

5 ขาย

4 ขาย

2 ขาย

5 ขาย

4 ขาย

7 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

9 ขาย

8 ขาย

4 ขาย

3 ขาย

1 ขาย

5 ขาย

2 ขาย

6 ขาย

3 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

3 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

3 ขาย

3 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

198 ขาย

22 ขาย

13 ขาย

10 ขาย

8 ขาย

5 ขาย

2 ขาย

32 ขาย

7 ขาย

4 ขาย

4 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

18 ขาย

9 ขาย

3 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

6 ขาย

4 ขาย

4 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

14 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

6 ขาย

3 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

150 ขาย

43 ขาย

10 ขาย

6 ขาย

5 ขาย

4 ขาย

4 ขาย

4 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

16 ขาย

12 ขาย

7 ขาย

4 ขาย

3 ขาย

11 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

3 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

3 ขาย

3 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

124 ขาย

14 ขาย

7 ขาย

4 ขาย

3 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

10 ขาย

7 ขาย

5 ขาย

3 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

11 ขาย

4 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

11 ขาย

3 ขาย

3 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

5 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

119 ขาย

24 ขาย

9 ขาย

9 ขาย

8 ขาย

5 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

4 ขาย

3 ขาย

3 ขาย

3 ขาย

3 ขาย

3 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

10 ขาย

7 ขาย

3 ขาย

3 ขาย

3 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

90 ขาย

17 ขาย

9 ขาย

9 ขาย

3 ขาย

3 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

17 ขาย

8 ขาย

2 ขาย

5 ขาย

5 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

3 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

74 ขาย

35 ขาย

28 ขาย

3 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

73 ขาย

55 ขาย

3 ขาย

3 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

71 ขาย

31 ขาย

17 ขาย

10 ขาย

5 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

66 ขาย

17 ขาย

10 ขาย

9 ขาย

6 ขาย

6 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

8 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

62 ขาย

45 ขาย

12 ขาย

3 ขาย

2 ขาย

60 ขาย

6 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

8 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

4 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

3 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

3 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

48 ขาย

27 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

4 ขาย

3 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

48 ขาย

9 ขาย

9 ขาย

8 ขาย

5 ขาย

1 ขาย

5 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

3 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

45 ขาย

8 ขาย

4 ขาย

3 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

14 ขาย

4 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

42 ขาย

36 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

42 ขาย

13 ขาย

5 ขาย

3 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

40 ขาย

4 ขาย

3 ขาย

3 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

3 ขาย

2 ขาย

3 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

38 ขาย

9 ขาย

5 ขาย

4 ขาย

3 ขาย

3 ขาย

3 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

36 ขาย

4 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

6 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

35 ขาย

5 ขาย

4 ขาย

3 ขาย

4 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

4 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

35 ขาย

10 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

4 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

34 ขาย

6 ขาย

4 ขาย

3 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

6 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

31 ขาย

4 ขาย

3 ขาย

3 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

3 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

31 ขาย

5 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

31 ขาย

5 ขาย

4 ขาย

3 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

4 ขาย

1 ขาย

3 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

30 ขาย

5 ขาย

3 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

27 ขาย

8 ขาย

7 ขาย

1 ขาย

4 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

26 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

3 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

24 ขาย

3 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

20 ขาย

3 ขาย

3 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

20 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

4 ขาย

4 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

20 ขาย

5 ขาย

3 ขาย

3 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

18 ขาย

3 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

6 ขาย

4 ขาย

1 ขาย

17 ขาย

4 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

5 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

15 ขาย

6 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

14 ขาย

4 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

13 ขาย

5 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

13 ขาย

5 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

12 ขาย

5 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

12 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

12 ขาย

4 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

11 ขาย

4 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

11 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

11 ขาย

9 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

11 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

4 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

10 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

10 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

3 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

9 ขาย

5 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

9 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

9 ขาย

3 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

8 ขาย

3 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

8 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

8 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

8 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

7 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

6 ขาย

4 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

5 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

5 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

5 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

5 ขาย

3 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

5 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

4 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

4 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

4 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

3 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

3 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

3 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

3 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

 แสดงทั้งหมด (965) 
แสดงทั้งหมด 968 ทำเล
แสดงบนแผนที่ เฉพาะรายการที่มีรายละเอียดที่อยู่ครบถ้วน ถูกต้อง

ทำเลที่ Sukhumvit Asset Management มีความเชี่ยวชาญ

เกี่ยวกับ Sukhumvit Asset Management

ในการบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย บสส. มีนโยบายที่จะให้มีการนำทรัพย์สินกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ และช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทรัพย์สิน ส่งผลให้เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ประชาชน อันจะนำมาซึ่งความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ บสส. จึงทยอยนำทรัพย์สินรอการขายออกจำหน่ายเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเผยแพร่ข้อมูล เพื่อให้เป็นศูนย์รวมอสังหาริมทรัพย์ ที่มีศักยภาพ ในทำเลต่างๆ พร้อมให้ผู้สนใจเลือกลงทุนเพื่อสร้างโอกาส และความมั่งคั่งทางธุรกิจ โดยผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของ บสส. www.sam.or.th และแอปพลิเคชั่น Sam Smile App รวมทั้งช่องทางใหม่ล่าสุดทาง Line โดยแอด ID Line “@Samline”
แสดงทั้งหมด

ความเชี่ยวชาญและการบริการ

  • ขายคอนโด

  • ขายบ้านและที่ดิน

  • อสังหาฯ เชิงพาณิชย์

แสดงทั้งหมด (0)

ติดต่อ Sukhumvit Asset Management

Sukhumvit Asset Management
Sukhumvit Asset Management
ส่งข้อความถึงเจ้าของประกาศ