Sunitra Sachdev
ยืนยันตัวตน
3
ปีกับ DDproperty
16
อสังหาฯ สำหรับขาย
68
อสังหาฯ สำหรับให้เช่า
Disclaimer will go here (source of data + date of last update)

ทำเลที่ Sunitra มีความเชี่ยวชาญ

แสดงเฉพาะอสังหาริมทรัพย์:
16 ขาย
68 ให้เช่า

15 ขาย, 63 ให้เช่า

7 ขาย, 20 ให้เช่า

6 ให้เช่า

6 ให้เช่า

1 ให้เช่า

1 ขาย, 5 ให้เช่า

1 ขาย

3 ขาย, 3 ให้เช่า

5 ให้เช่า

1 ขาย, 2 ให้เช่า

1 ให้เช่า

1 ให้เช่า

1 ให้เช่า

1 ขาย

1 ให้เช่า

2 ให้เช่า

2 ให้เช่า

2 ให้เช่า

1 ให้เช่า

1 ขาย

1 ให้เช่า

1 ให้เช่า

1 ให้เช่า

1 ให้เช่า

1 ขาย, 5 ให้เช่า

1 ขาย, 3 ให้เช่า

1 ให้เช่า

1 ให้เช่า

 แสดงทั้งหมด (26) 
แสดงทั้งหมด 29 ทำเล
แสดงบนแผนที่ เฉพาะรายการที่มีรายละเอียดที่อยู่ครบถ้วน ถูกต้อง

ทำเลที่ Sunitra มีความเชี่ยวชาญ

ความเชี่ยวชาญและการบริการ

  • ให้เช่าคอนโด

  • ขายคอนโด

  • ให้เช่าบ้านและที่ดิน

  • ขายบ้านและที่ดิน

  • อสังหาฯ เชิงพาณิชย์

  • บริการยื่นสินเชื่อ

  • บริการประเมิณราคา

  • บริการย้ายที่อยู่

แสดงทั้งหมด (5)

ติดต่อ Sunitra

Sunitra Sachdev
ยืนยันตัวตน
Sunitra Sachdev
ส่งข้อความถึงเจ้าของประกาศ