10
ปีกับ DDproperty
1315
อสังหาฯ สำหรับขาย
413
อสังหาฯ สำหรับให้เช่า
Disclaimer will go here (source of data + date of last update)

ทำเลที่ Suvarnabhumi Estate Agency CO.,LTD. มีความเชี่ยวชาญ

แสดงเฉพาะอสังหาริมทรัพย์:
1315 ขาย
413 ให้เช่า

660 ขาย, 354 ให้เช่า

19 ขาย, 45 ให้เช่า

13 ขาย, 18 ให้เช่า

10 ขาย, 16 ให้เช่า

33 ขาย, 15 ให้เช่า

24 ขาย, 2 ให้เช่า

15 ขาย, 2 ให้เช่า

11 ขาย, 2 ให้เช่า

8 ขาย

2 ขาย

10 ขาย, 18 ให้เช่า

9 ขาย, 13 ให้เช่า

4 ขาย, 10 ให้เช่า

29 ขาย, 9 ให้เช่า

12 ขาย, 2 ให้เช่า

3 ขาย, 3 ให้เช่า

11 ขาย, 8 ให้เช่า

8 ขาย, 6 ให้เช่า

6 ขาย, 1 ให้เช่า

14 ขาย, 6 ให้เช่า

5 ขาย, 3 ให้เช่า

5 ขาย, 1 ให้เช่า

1 ให้เช่า

16 ขาย, 11 ให้เช่า

8 ขาย, 3 ให้เช่า

28 ขาย, 8 ให้เช่า

19 ขาย, 1 ให้เช่า

15 ขาย, 1 ให้เช่า

20 ขาย, 16 ให้เช่า

17 ขาย, 15 ให้เช่า

7 ขาย, 3 ให้เช่า

8 ขาย, 1 ให้เช่า

3 ขาย

2 ขาย

1 ขาย, 1 ให้เช่า

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

10 ขาย

6 ขาย

5 ขาย

4 ขาย

2 ขาย, 1 ให้เช่า

5 ขาย, 8 ให้เช่า

1 ขาย, 5 ให้เช่า

5 ขาย, 6 ให้เช่า

4 ขาย, 2 ให้เช่า

1 ขาย, 3 ให้เช่า

1 ขาย, 1 ให้เช่า

9 ขาย, 8 ให้เช่า

3 ขาย, 2 ให้เช่า

3 ขาย, 7 ให้เช่า

2 ขาย, 4 ให้เช่า

2 ขาย

1 ให้เช่า

14 ขาย, 6 ให้เช่า

13 ขาย, 3 ให้เช่า

3 ขาย, 1 ให้เช่า

10 ขาย

10 ขาย

4 ขาย, 4 ให้เช่า

4 ขาย

2 ขาย

1 ขาย, 1 ให้เช่า

1 ขาย

5 ขาย, 5 ให้เช่า

5 ขาย, 2 ให้เช่า

10 ขาย

5 ขาย

6 ขาย, 4 ให้เช่า

3 ขาย

6 ขาย, 6 ให้เช่า

1 ขาย

1 ขาย, 8 ให้เช่า

1 ขาย, 1 ให้เช่า

7 ขาย, 4 ให้เช่า

9 ขาย, 2 ให้เช่า

6 ขาย

2 ขาย

4 ขาย, 1 ให้เช่า

3 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

1 ขาย, 1 ให้เช่า

1 ขาย

1 ขาย, 2 ให้เช่า

3 ขาย

1 ขาย

4 ขาย

3 ขาย

2 ขาย, 2 ให้เช่า

1 ขาย

1 ขาย

3 ขาย

2 ขาย, 1 ให้เช่า

3 ขาย

2 ขาย

2 ขาย, 1 ให้เช่า

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

3 ขาย

1 ขาย

3 ขาย

3 ขาย

1 ขาย

1 ให้เช่า

2 ขาย

1 ขาย

1 ให้เช่า

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

133 ขาย, 28 ให้เช่า

20 ขาย, 6 ให้เช่า

14 ขาย, 5 ให้เช่า

12 ขาย, 2 ให้เช่า

6 ขาย, 2 ให้เช่า

6 ขาย, 1 ให้เช่า

21 ขาย, 4 ให้เช่า

4 ขาย, 1 ให้เช่า

4 ขาย

3 ขาย, 1 ให้เช่า

3 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

6 ขาย, 3 ให้เช่า

6 ขาย, 2 ให้เช่า

7 ขาย

3 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

3 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

81 ขาย, 5 ให้เช่า

19 ขาย

3 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

1 ขาย, 1 ให้เช่า

2 ขาย

1 ขาย

5 ขาย, 2 ให้เช่า

6 ขาย

4 ขาย

1 ขาย, 1 ให้เช่า

1 ขาย

1 ขาย

8 ขาย, 1 ให้เช่า

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

4 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

3 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

69 ขาย, 9 ให้เช่า

8 ขาย

5 ขาย

3 ขาย, 1 ให้เช่า

3 ขาย

1 ขาย, 1 ให้เช่า

2 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

5 ขาย

1 ขาย, 4 ให้เช่า

3 ขาย, 2 ให้เช่า

2 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ให้เช่า

1 ขาย

4 ขาย

4 ขาย

3 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

3 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

48 ขาย, 7 ให้เช่า

6 ขาย, 1 ให้เช่า

5 ขาย, 1 ให้เช่า

3 ขาย, 1 ให้เช่า

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย, 4 ให้เช่า

4 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

27 ขาย, 3 ให้เช่า

1 ขาย, 1 ให้เช่า

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย, 1 ให้เช่า

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ให้เช่า

3 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

29 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

3 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

29 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

3 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

25 ขาย, 2 ให้เช่า

3 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

4 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

2 ให้เช่า

1 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

22 ขาย, 1 ให้เช่า

7 ขาย, 1 ให้เช่า

3 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

16 ขาย, 1 ให้เช่า

3 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย, 1 ให้เช่า

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

15 ขาย

8 ขาย

3 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

13 ขาย, 1 ให้เช่า

2 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ให้เช่า

1 ขาย

12 ขาย

3 ขาย

2 ขาย

3 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

11 ขาย

3 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

11 ขาย

4 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

10 ขาย

6 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

8 ขาย, 1 ให้เช่า

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ให้เช่า

1 ขาย

1 ขาย

7 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

6 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

6 ขาย

3 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

6 ขาย

3 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

5 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

5 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

4 ขาย

3 ขาย

1 ขาย

4 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

4 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

4 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

3 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

3 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

3 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

3 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

3 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

3 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

3 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ให้เช่า

1 ให้เช่า

 แสดงทั้งหมด (555) 
แสดงทั้งหมด 558 ทำเล
แสดงบนแผนที่ เฉพาะรายการที่มีรายละเอียดที่อยู่ครบถ้วน ถูกต้อง

ทำเลที่ Suvarnabhumi Estate Agency CO.,LTD. มีความเชี่ยวชาญ

เกี่ยวกับ Suvarnabhumi Estate Agency CO.,LTD.

<th>บริษัทฯได้จดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105551046451 ด้วยทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท /สามล้านบาทถ้วน เป็นบริษัทตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ ที่เรียกว่า real estate agent ซึ่งจะทำหน้าที่แทนผู้ขายโดยจะไม่มีการคิดค่าบริการกับผู้ซื้อแต่ประการใด เป็นศูนย์กลางบริการรับ ฝาก ซื้อ – ขาย – เช่า และบริการเกี่ยวกับจัดหาทรัพย์สินเพื่อการลงทุน พร้อมรับเป็นที่ปรึกษากฎหมายคดี เกี่ยวกับทรัพย์สิน ที่ถูกบังคับคดี โดยทีมทนายมืออาชีพของบริษัทฯ ที่มีประสิทธิภาพ ได้ถือกำเนิดก่อตั้งขึ้น โดยทีมงานผู้บริหารที่ได้สร้างสมประสบการณ์ และ ความชำนาญ และ เชี่ยวชาญในด้านอสังหาริมทรัพย์มานานหลายปี ทั้งได้ผ่านการอบรมจากหลายหลักสูตรและหลายสถาบันมีทั้งภาคปฎิบัติและทฤษฎี จนพัฒนาเป็นผู้บริหารระดับมืออาชีพ และได้รับประกาศนียบัตรและรางวัลนับไม่ถ้วน เคยอบรมตัวแทนนายหน้ามาหลายรุ่น จนประสบความสำเร็จมาแล้วมากมาย มีใบอนุญาตจากสมาคมตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ( Thai Real Estate Broker Association ) ประเภทสมาชิกสามัญนิติบุคคล อีกทั้งยังเป็นสมาชิกของ National Association of Realtors ( NRDS # 61223184 ) เป็นสมาคมวิชาชีพในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของภาคเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาและใหญ่ที่สุดในโลก (The world’s largest professional association) โดยมีสมาชิกกว่า 800,000 ราย ซึ่งการันตีได้ว่า เป็นบริษัทฯ ชั้นนำ เรายังมีบริษัท สุวรรณภูมิ มิลเลี่ยนแนร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105557079083 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท/หนุึ่งล้านบาทถ้วน ซึ่งเน้นทรัพย์สินที่มีราคาสูงเป็นพิเศษ ประวัติการอบรมและรางวัลที่เป็นเครื่องการันตีกับท่านผู้ฝากขาย - ผ่านการอบรมงานขายในระบบ SST 100 - ผ่านการอบรมหลักสูตร Selling Skills Workshop ( SSW ) - เข้าร่วมงาน Convention และอบรมที่ประเทศสิงคโปรฺ์ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ - รางวัล Top Producer ที่ประเทศสิงคโปร์ - รางวัล Million Dollar Club ที่ประเทศสิงคโปร์ บริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านที่ได้ฝากซื้อ – ขาย – เช่า – เซ้ง อสังหาริมทรัพย์ จะให้ความไว้วางใจในการที่จะให้บริษัทฯดูแลทรัพย์ของท่าน และ ทางบริษัท ขอยืนยันว่าจะให้การบริการที่ดี พร้อมทั้งให้คำมั่นสัญญาว่าท่านจะไม่ผิดหวัง ถ้าหากท่านต้องการให้ทางบริษัทฯ&l
แสดงทั้งหมด

ความเชี่ยวชาญและการบริการ

  • ให้เช่าคอนโด

  • ขายคอนโด

  • ให้เช่าบ้านและที่ดิน

  • ขายบ้านและที่ดิน

  • อสังหาฯ เชิงพาณิชย์

  • บริการยื่นสินเชื่อ

  • บริการประเมิณราคา

แสดงทั้งหมด (4)

ติดต่อ Suvarnabhumi Estate Agency CO.,LTD.

Suvarnabhumi Estate Agency CO.,LTD.
Suvarnabhumi Estate Agency CO.,LTD.
ส่งข้อความถึงเจ้าของประกาศ