น้อยกว่า 1 ปี
ปีกับ DDproperty
9840
อสังหาฯ สำหรับขาย
5138
อสังหาฯ สำหรับให้เช่า
Disclaimer will go here (source of data + date of last update)

ทำเลที่ The Bangkok Residence มีความเชี่ยวชาญ

แสดงเฉพาะอสังหาริมทรัพย์:
9840 ขาย
5138 ให้เช่า

9832 ขาย, 5134 ให้เช่า

773 ขาย, 330 ให้เช่า

623 ขาย, 403 ให้เช่า

184 ขาย, 78 ให้เช่า

11 ขาย, 4 ให้เช่า

845 ขาย, 389 ให้เช่า

454 ขาย, 297 ให้เช่า

316 ขาย, 112 ให้เช่า

9 ขาย, 4 ให้เช่า

505 ขาย, 380 ให้เช่า

376 ขาย, 222 ให้เช่า

343 ขาย, 165 ให้เช่า

117 ขาย, 48 ให้เช่า

66 ขาย, 19 ให้เช่า

710 ขาย, 467 ให้เช่า

165 ขาย, 82 ให้เช่า

88 ขาย, 104 ให้เช่า

17 ขาย, 4 ให้เช่า

766 ขาย, 294 ให้เช่า

101 ขาย, 17 ให้เช่า

65 ขาย, 16 ให้เช่า

37 ขาย, 8 ให้เช่า

14 ขาย

208 ขาย, 204 ให้เช่า

171 ขาย, 90 ให้เช่า

49 ขาย, 53 ให้เช่า

25 ขาย, 4 ให้เช่า

284 ขาย, 224 ให้เช่า

84 ขาย, 58 ให้เช่า

30 ขาย, 17 ให้เช่า

9 ขาย, 7 ให้เช่า

2 ขาย, 6 ให้เช่า

507 ขาย, 154 ให้เช่า

228 ขาย, 144 ให้เช่า

47 ขาย, 28 ให้เช่า

27 ขาย, 2 ให้เช่า

258 ขาย, 181 ให้เช่า

34 ขาย, 5 ให้เช่า

30 ขาย, 8 ให้เช่า

3 ขาย, 1 ให้เช่า

183 ขาย, 85 ให้เช่า

147 ขาย, 31 ให้เช่า

37 ขาย, 4 ให้เช่า

152 ขาย, 69 ให้เช่า

138 ขาย, 34 ให้เช่า

84 ขาย, 13 ให้เช่า

32 ขาย, 4 ให้เช่า

14 ขาย, 3 ให้เช่า

12 ขาย

1 ขาย

30 ขาย, 6 ให้เช่า

20 ขาย, 7 ให้เช่า

17 ขาย, 6 ให้เช่า

12 ขาย, 1 ให้เช่า

49 ขาย, 6 ให้เช่า

6 ขาย, 2 ให้เช่า

1 ขาย

15 ขาย, 2 ให้เช่า

2 ขาย

7 ขาย

3 ขาย

1 ขาย

4 ขาย

4 ขาย

2 ขาย

6 ขาย, 1 ให้เช่า

6 ขาย, 1 ให้เช่า

2 ขาย, 3 ให้เช่า

2 ขาย, 1 ให้เช่า

2 ให้เช่า

 แสดงทั้งหมด (67) 
แสดงทั้งหมด 70 ทำเล
แสดงบนแผนที่ เฉพาะรายการที่มีรายละเอียดที่อยู่ครบถ้วน ถูกต้อง

ทำเลที่ The Bangkok Residence มีความเชี่ยวชาญ

ติดต่อ The Bangkok Residence

The Bangkok Residence 88 Co., Ltd.
The Bangkok Residence 88 Co., Ltd.
ส่งข้อความถึงเจ้าของประกาศ