Yanisa Chimma
ยืนยันตัวตน
น้อยกว่า 1 ปี
ปีกับ DDproperty
300
อสังหาฯ สำหรับขาย
191
อสังหาฯ สำหรับให้เช่า
Disclaimer will go here (source of data + date of last update)

ทำเลที่ Yanisa มีความเชี่ยวชาญ

แสดงเฉพาะอสังหาริมทรัพย์:
300 ขาย
191 ให้เช่า

300 ขาย, 191 ให้เช่า

68 ขาย, 53 ให้เช่า

43 ขาย, 32 ให้เช่า

15 ขาย, 8 ให้เช่า

35 ขาย, 18 ให้เช่า

27 ขาย, 12 ให้เช่า

12 ขาย, 18 ให้เช่า

18 ขาย, 6 ให้เช่า

4 ขาย, 2 ให้เช่า

6 ขาย

10 ขาย, 18 ให้เช่า

1 ขาย

10 ขาย, 4 ให้เช่า

4 ขาย

1 ขาย

3 ขาย, 4 ให้เช่า

1 ขาย, 3 ให้เช่า

4 ขาย

1 ขาย

8 ขาย, 2 ให้เช่า

2 ขาย

2 ขาย

5 ขาย

2 ขาย, 1 ให้เช่า

1 ให้เช่า

4 ขาย, 3 ให้เช่า

5 ขาย

2 ให้เช่า

1 ให้เช่า

1 ให้เช่า

 แสดงทั้งหมด (27) 
แสดงทั้งหมด 30 ทำเล
แสดงบนแผนที่ เฉพาะรายการที่มีรายละเอียดที่อยู่ครบถ้วน ถูกต้อง

ทำเลที่ Yanisa มีความเชี่ยวชาญ

ติดต่อ Yanisa

Yanisa Chimma
ยืนยันตัวตน
Yanisa Chimma
ส่งข้อความถึงเจ้าของประกาศ