น่าน

น่าน เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือตอนบน เป็นจังหวัดที่มีเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรม และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของทางภาคเหนือ สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาซึ่งวางตัวในแนวเหนือ-ใต้ ทั้งยังอุดมด้วยธรรมชาติผืนป่า สายน้ำ ทะเลและหมอก เป็นจังหวัดที่มีความหนาแน่นประชากรค่อนข้างต่ำโดยอาศัยอยู่หนาแน่นในบริเวณอำเภอเมืองน่าน ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ยังประกอบอาชีพเกษตรกร จังหวัดน่านมีด่านเข้าออกกับประเทศลาวหลายแห่ง ทำให้มีการเดินทางเข้าออกจังหวัดน่านตลอดทั้งปี ซึ่งสามารถเดินทางสู่จังหวัดน่านได้อย่างสะดวกหลายวิธีทั้งรถยนต์ส่วนตัว, รถประจำทาง, ส่วนทางรถไฟไม่มีเส้นทางไปถึงจังหวัดน่านโดยตรง ต้องเดินทางจากสถานีรถไฟหัวลำโพง ไปลงที่สถานีเด่นชัยของจังหวัดแพร่ แล้วจึงต่อรถโดยสารประจำทางไปที่จังหวัดน่าน และสามารถโดยสารเครื่องบินโดยเที่ยวบินกรุงเทพฯ-น่านมาลง โดยใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่ง

อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในจังหวัดน่าน คือ บ้านเดี่ยวและที่ดิน โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองน่าน โดยราคาที่ดินที่ติดถนนสุมนเทวราช และถนนอนันตวรฤทธิเดชในบริเวณอำเภอเมือง (ในเขตเทศบาล) ก็มีราคาสูงถึง 45,000 บาท/ตร.วา จากราคาประเมินที่ดินล่าสุด

จากกการที่น่านมีเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรม และมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ย...

(อ่านเพิ่มเติม)
น่าน

ในจังหวัด น่าน

จังหวัดที่น่าสนใจ
จังหวัดอื่น ๆ

ผู้เชี่ยวชาญ น่าน

อสังหาริมทรัพย์ที่ประกาศขายล่าสุดใน น่าน

อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่อยู่ระหว่างประกาศขายที่ น่าน