ปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานีอยู่ในภาคกลางของประเทศไทย เป็นจังหวัด 1ใน 5 จังหวัดปริมณฑลที่มีความเจริญใกล้เคียงกรุงเทพฯ เป็นที่ตั้งของแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นจังหวัดที่มีความหนาแน่นของประชากรค่อนข้างสูง โดยส่วนใหญ่อาศัยอยู่หนาแน่นบริเวณอำเภอคลองหลวง และอำเภอลำลูกกา พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่มริมสองฝั่งแม่น้ำโดยมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านใจกลางจังหวัด เลยทำให้สามารถทำการเกษตรได้ในทุกอำเภอ และมีมากที่สุดในเขตอำเภอหนองเสือ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่นา ไม้ผล และไม้ยืนต้น เนื่องจากจังหวัดปทุมธานีเป็นแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมมากมาย อีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่ใกล้เมืองหลวง ทำให้มีผู้คนเข้าออกจังหวัดปทุมธานีตลอดทั้งปี ซึ่งสามารถเดินทางได้โดยทางรถยนต์ส่วนตัว, ทางรถประจำทาง และทางรถไฟ

จากผลการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และผลของการลงทุนทางภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งผลของการขยายของความเจริญจากตัวเมืองหลวงเข้ามาสู่ชานเมืองมากขึ้น ทำให้มีการโครงการบ้านเดี่ยว คอนโด รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ เกิดขึ้นมากมายเพื่อรองรับผู้คนให้เข้ามาอยู่อาศัย ส่งผลให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีมีความคึกคัก มีอัตราการซื้อขายสูง ซึ่งบ้านเดี่ยว และทาวน์เฮ้าในอำเภอลำลูกกาก็เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดของจังหวัดปทุมธานี โดยที่ดินที่มีราคาสูงสุดอยู่ที่ 90,000บาท...

(อ่านเพิ่มเติม)
ปทุมธานี

ในจังหวัด ปทุมธานี

จังหวัดที่น่าสนใจ
จังหวัดอื่น ๆ

โครงการใหม่ล่าสุดที่ ปทุมธานี

Popular Condos

อสังหาริมทรัพย์ที่ประกาศขายล่าสุดใน ปทุมธานี

อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่อยู่ระหว่างประกาศขายที่ ปทุมธานี

อสังหาริมทรัพย์ที่ประกาศให้เช่าล่าสุดใน ปทุมธานี

R024-152ให้เช่าบ้านทาวน์โฮม 2 ชั้น ลำลูกกา คลอง 4 กับ คลอง 5

R024-152ให้เช่าบ้านทาวน์โฮม 2 ชั้น ลำลูกกา คลอง 4 กับ คลอง 5

คูคต, ลำลูกกา, ปทุมธานี

120 ตร.ม.

฿8,500 /เดือน

R024-007ให้เช่าบ้านทาวน์เฮาส์  รังสิต คลอง3 (หมู่บ้านไทยสมบูรณ์3)

R024-007ให้เช่าบ้านทาวน์เฮาส์ รังสิต คลอง3 (หมู่บ้านไทยสมบูรณ์3)

คลองสาม, คลองหลวง, ปทุมธานี

180 ตร.ม.

฿16,000 /เดือน

อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่อยู่ระหว่างประกาศให้เช่าที่ ปทุมธานี