ปัตตานี

ปัตตานี เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งอยู่ทางริมฝั่งทะเลทางตะวันออก เป็นหนึ่งในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีประชากรค่อนข้างหนาแน่นมาก โดยจะอาศัยอยู่หนาแน่นบริเวณในบริเวณอำเภอเมืองปัตตานี พื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงความเป็นธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ทั้งผืนป่า สายน้ำ และท้องทะเล ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การเพาะปลูก ใช้เป็นการทำน และสวนผลไม้ บริเวณที่เป็นลูกคลื่นถึงเป็นเนินเขาส่วนใหญ่เป็นสวนยางพารา เนื่องจากการที่จังหวัดปัตตานีมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ จึงเป็นเมืองท่าที่ทำการค้าขายกับเมืองอื่นๆ บนคาบสมุทรมลายู สามารถเดินทางเข้าออกจังหวัดปัตตานีได้โดยทางรถยนต์, รถประจำทาง หรือทางรถไฟ ซึ่งมีรอบเดินทางทุกวัน ส่วนการเดินทางโดยเครื่องบินนั้นไม่มีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯโดยตรง ต้องนั่งเครื่องบินไปลงที่หาดใหญ่ แล้วต่อรถโดยสารสายหาดใหญ่-ปัตตานี

อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของจังหวัดปัตตานี คือ ที่ดิน โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมือง โดยราคาที่ดินบริเวณถนนนาเกลือ และถนนยะรังซึ่งอยู่ในอำเภอเมืองปัตตานีก็มีราคาสูงถึง 35,000 บาท/ตร.วา จากราคาประเมินที่ดินล่าสุด

ปัตตานี คือจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพียบพร้อมด้วยแหล่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยม คือ มัสยิดกรื...

(อ่านเพิ่มเติม)

ในจังหวัด ปัตตานี

จังหวัดที่น่าสนใจ
จังหวัดอื่น ๆ

อสังหาริมทรัพย์ที่ประกาศขายล่าสุดใน ปัตตานี

ทรัพย์ บสส. รหัส 8Z0449 ที่ดินเปล่า ปัตตานี 419000

ทรัพย์ บสส. รหัส 8Z0449 ที่ดินเปล่า ปัตตานี 419000

สายบุรี-กะพ้อ (ทล.4060), กะรุบี, กะพ้อ, ปัตตานี

฿419,000

ทรัพย์ บสส. รหัส 8Z7260 บ้านเดี่ยว ปัตตานี 1190000

ทรัพย์ บสส. รหัส 8Z7260 บ้านเดี่ยว ปัตตานี 1190000

ปัตตานี-โคกโพธิ์ (ทล.42), โคกโพธิ์, โคกโพธิ์, ปัตตานี

฿1,190,000

ทรัพย์ บสส. รหัส 8Z3268 อาคารพาณิชย์ ปัตตานี 1590000

ทรัพย์ บสส. รหัส 8Z3268 อาคารพาณิชย์ ปัตตานี 1590000

กะลาพอ, ตะลุบัน, สายบุรี, ปัตตานี

฿1,590,000

ทรัพย์ บสส. รหัส 8Z3470 ที่ดินเปล่า ปัตตานี 129000

ทรัพย์ บสส. รหัส 8Z3470 ที่ดินเปล่า ปัตตานี 129000

สายบุรี-กะพ้อ (ทล.4060), ตะโละดือรามัน, กะพ้อ, ปัตตานี

฿129,000

ทรัพย์ บสส. รหัส 8Z0550 ที่ดินเปล่า ปัตตานี 748000

ทรัพย์ บสส. รหัส 8Z0550 ที่ดินเปล่า ปัตตานี 748000

จืองา-หวายขม, ตะลุบัน, สายบุรี, ปัตตานี

฿748,000

ทรัพย์ บสส. รหัส 9Z1419 ที่ดินเปล่า ปัตตานี 389000

ทรัพย์ บสส. รหัส 9Z1419 ที่ดินเปล่า ปัตตานี 389000

สายบุรี-กะพ้อ (ทล.4060), กะรุบี, กะพ้อ, ปัตตานี

฿389,000

อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่อยู่ระหว่างประกาศขายที่ ปัตตานี