พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวัดทางภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีประชากรค่อนข้างหนาแน่น โดยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในบริเวณอำเภอพระนครศรีอยุธยาหนาแน่นกว่าในอำเภออื่นๆ โดยพื้นที่ของตัวเมืองพระนครศรีอยุธยานั้นมีแม่น้ำสามสายไหลมาบรรจบกัน มีลักษณะโอบล้อมรอบตัวเมือง ทำให้พื้นที่มีลักษณะเป็นเกาะ สามารถเห็นบ้านเรือนปลูกเรียงรายหนาแน่นตามสองข้างฝั่งแม่น้ำ ส่วนบริเวณที่ราบลุ่มมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเกษตรกรรมเป็นอย่างมาก พระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีเขตเศรษฐกิจที่สำคัญ ทั้งยังมีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ความคึกคัก เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีศาสนสถานที่สำคัญเป็นจำนวนมาก ถือเป็นจุดเด่นที่สำคัญประการหนึ่ง ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ทำให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศ การเดินทางเข้าออกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสามารถเดินทางได้หลายวิธีทั้งทางรถยนต์ส่วนตัว, ทางรถไฟ,ทางเรือ และทางรถประจำทางที่สามารถเดินทางได้ทุกวัน รวมวันละหลายเที่ยว

อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ บ้านเดี่ยว, ที่ดิน, ทาว์นเฮ้าส์, และตึกแถว โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา และอำเภอวังน้อย โดยราคาที่ดินบริเวณติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309 (โรจนะ)ในอำเภอพระนครศรีอยุธยาก็มีราคาสูงถึง 40,000 บาท/ตร.ว...

(อ่านเพิ่มเติม)

ในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา

จังหวัดที่น่าสนใจ
จังหวัดอื่น ๆ

Popular Condos

อสังหาริมทรัพย์ที่ประกาศขายล่าสุดใน พระนครศรีอยุธยา

อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่อยู่ระหว่างประกาศขายที่ พระนครศรีอยุธยา

อสังหาริมทรัพย์ที่ประกาศให้เช่าล่าสุดใน พระนครศรีอยุธยา

อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่อยู่ระหว่างประกาศให้เช่าที่ พระนครศรีอยุธยา