พะเยา

พะเยา เป็นจังหวัดทางภาคกลางตอนบนของประเทศไทย มีความหนาแน่นของประชากรค่อนข้างเบาบาง โดยประชากรอาศัยอยู่แน่นในบริเวณอําเภอเมืองพะเยา สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปล้อมรอบด้วยเทือกเขา มีที่ราบเหมาะแก่การเพาะปลูกอยู่สองข้างเทือกเขา และระหว่างลำน้ำ ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ตรงบริเวณที่ราบนี้ใช้สำหรับการเพาะปลูก อีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงเรื่องข้าวหอมมะลิที่คุณภาพดีที่สุดของภากลาง มีผู้คนเดินทางเข้าออก และท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาตลอดทั้งปี แต่นิยมเที่ยวในฤดูหนาว การเดินทางเข้าออกจังหวัดพะเยาสามารถเดินทางได้โดยทางรถยนต์ รถประจำทาง หรือ รถไฟมีรอบเดินทางทุกวัน

อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในจังหวัดพะเยา คือ บ้านเดี่ยวและที่ดิน โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา โดยราคาที่ดินบริเวณติดถนนดอนสนาม และถนนพหลโยธินในบริเวณอำเภอเมืองพะเยาก็มีราคาสูงถึง 50,000 บาท/ตร.วา จากราคาประเมินที่ดินล่าสุด

จังหวัดพะเยามีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายรูปแบบ ทั้งวัดต่างๆ อีกทั้งโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณอำเภอเมือง เช่น น้ำตกจำปาทอง โดยมีกว๊านพะเยาเป็นเสมือนสัญลักษณ์การท่องเที่ยวประจำจังหวัด อีกทั้งยังเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญที่สุดของจังหวัด และเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่สำคัญที่สุดของภาคเหนือ ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวเชิ...

(อ่านเพิ่มเติม)
พะเยา

ในจังหวัด พะเยา

จังหวัดที่น่าสนใจ
จังหวัดอื่น ๆ

ผู้เชี่ยวชาญ พะเยา

อสังหาริมทรัพย์ที่ประกาศขายล่าสุดใน พะเยา

ที่ดิน เชียงคำ, พะเยา

ที่ดิน เชียงคำ, พะเยา

อ่างทอง, เชียงคำ, พะเยา

฿190,000

ติดถนนทางหลวง 4033 พะเยา, พะเยา

ติดถนนทางหลวง 4033 พะเยา, พะเยา

อ่างทอง, เชียงคำ, พะเยา

฿190,000

อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่อยู่ระหว่างประกาศขายที่ พะเยา