พัทลุง

พัทลุง เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ฝั่งด้านตะวันออก เมืองต้นกำเนิดศิลปะการแสดงที่ขึ้นชื่อ อย่าง มโนห์ราและหนังตะลุง มีแหล่งธรรมชาติสำคัญระดับประเทศ คือ ทะเลน้อย พื้นที่ชุ่มน้ำและทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ มีภูมิประเทศเป็นภูเขา ที่ราบสูง และที่ราบชายฝั่งทะเลสาบสงขลา เหมาะต่อการทำนาและทำการประมง โดยจะมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นบริเวณตัวเมืองของจังหวัด

นอกจากนี้ พัทลุง ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย เช่น อุทยานแห่งชาติเขาป่าเขาย่า น้ำตกไพรวัลย์ เป็นต้น นักท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี การเดินทางสามารถเดินทางโดยรถประจำทาง รถยนต์ส่วนตัว และรถไฟ ตรงสู่จังหวัดพัทลุง แต่หากต้องการเดินทางโดยเครื่องบินจะต้องลงที่ ตรัง หรือหาดใหญ่ และต่อรถยนต์มายังพัทลุง

อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในจังหวัดพัทลุง คือ ที่ดิน และบ้านเดี่ยว โดยมีราคาสูงสุดอยู่ใน อำเภอเมืองพัทลุง ซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ติดกับทะเลสาบลำป่า บริเวณถนนราเมศวร์และถนนโพธิ์สะอาด มีราคาสูงสุดถึง 150,000 บาท/ตร.วา จากราคาประเมินที่ดินล่าสุด เป็นที่ตั้ง กิจการ ร้านค้า ตึกแถว และอาคารพาณิชย์ ถือเป็นบริเวณที่มีความเจริญมากที่สุด อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลพัทลุง และวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ถือเป็นย่านธุรกิจการค้า ที่พัก โรงแรม และรีสอร์ท ของจังหวัด

พัทลุง มีแหล่งท่องเที่ยวท...

(อ่านเพิ่มเติม)

ในจังหวัด พัทลุง

จังหวัดที่น่าสนใจ
จังหวัดอื่น ๆ