พิจิตร

พิจิตร เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือตอนล่าง มีความหนาแน่นของประชากรปานกลาง โดยจะมีประชากรอยู่อาศัยหนาแน่นบริเวณอำเภอเมือง สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำ 3 สายไหลผ่านได้แก่ แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน และแม่น้ำพิจิตร ทำให้มีดินที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทำการเกษตร ร่วมถึงการประมง ซึ่งส่วนใหญ่ใช้พื้นที่ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรมเป็นหลัก รองมาเป็นอุตสหกรรม และการค้าขาย มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีวัฒนธรรมที่ยาวตั้งแต่สมัยสุโขทัย และประเพณีท้องถิ่นที่น่าสนใจ เช่น ประเพณีแข่งเรือยาว บั่งสีไฟ ของภาคเหนือ ทำให้มีผู้คนเดินทางเข้าออก จังหวัดพิจิตร ตลอดทั้งปี การเดินทางเข้าออก จังหวัดพิจิตร สามารถเดินทางได้โดย รถยนต์ส่วนตัว รถประจำทาง และ รถไฟ มาถึงจังหวัดพิจิตรโดยตรง

อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในจังหวัดพิจิตร คือ ที่ดิน และบ้านเดี่ยว โดยเฉพาะในพื้นที่ อำเภอเมืองพิจิตร โดยราคาที่ดิน บริเวณถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 355 (สายพิจิตร-กำแพงเพชร) มีราคาสูงสุดที่ 35,000 บาท/ตร.วา จากราคาประเมินที่ดินล่าสุด

เนื่องจาก พิจิตร เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ยาวนาน นักท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี โดยมีบริเวณที่น่าสนใจในการลงทุนเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญ ถื...

(อ่านเพิ่มเติม)

ในจังหวัด พิจิตร

จังหวัดที่น่าสนใจ
จังหวัดอื่น ๆ

อสังหาริมทรัพย์ที่ประกาศขายล่าสุดใน พิจิตร

38181-Land for sale, in Phichit province, 541 rai 303 sq. wa. | 38181

38181-Land for ...

Unnamed Road, ดงป่าคำ, เมืองพิจิตร, พิจิตร

฿37,923,025

อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่อยู่ระหว่างประกาศขายที่ พิจิตร