พิษณุโลก

พิษณุโลกเป็นจังหวัดใหญ่จังหวัดหนึ่งที่อยู่ทางภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย สภาพภูมิประเทศทางตอนเหนือตอนกลางเป็นเขตเทือกเขาสูง และที่ราบสูง โดยมีเขตภูเขาสูงด้านตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสมสำหรับการทำการเกษตร โดยเฉพาะพืชไร่ มีความหนาแน่นของประชากรจัดว่าเบาบาง ปัจจุบันพิษณุโลกเป็นเมืองที่มีความเจริญในหลายด้าน และเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญหลายแห่ง รวมทั้งท่าอากาศยาน อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีทางรถไฟตัดผ่านซึ่งขบวนรถไฟสายเหนือแทบทุกขบวนล้วนวิ่งผ่านพิษณุโลก จึงทำให้พิษณุโลกกลายเป็นจังหวัดศูนย์กลางทั้งในด้านการบิน การขนส่งทางบก ซึ่งสามารถเดินทางเข้าสู่จังหวัดพิษณุโลกได้หลากหลายเส้นทางทั้งทางรถยนต์, รถประจำทาง, รถไฟ และทางเครื่องบินจึงทำให้พิษณุโลกกลายเป็นจังหวัดศูนย์กลางทั้งในด้านการบิน การขนส่งทางบก รวมทั้งการค้าที่สำคัญของเขตภาคเหนือตอนล่าง

อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในอำเภอเมืองพิษณุโลก คือ บ้านเดี่ยวและที่ดิน ซึ่งเป็นที่ดินบริเวณติดกับถนนนเรศวร โดยมีราคาสูงสุดอยู่ที่ 80,000 บาท/ตร.วา จากราคาประเมินที่ดินล่าสุด จากกการที่พิษณุโลกมีเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรม และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ทำให้กลุ่มนักลงทุน เจ้าของกิจการ ทั้งจากในและนอกพื้นที่เข้ามาลงทุน และสร้างธุรกิจในพื้นที...

(อ่านเพิ่มเติม)
พิษณุโลก

ในจังหวัด พิษณุโลก

Popular Condos

อสังหาริมทรัพย์ที่ประกาศขายล่าสุดใน พิษณุโลก

อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่อยู่ระหว่างประกาศขายที่ พิษณุโลก