ยะลา

ยะลา เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ตอนล่าง มีพื้นที่ติดกับชายแดนประเทศมาเลเซีย ทำให้มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย ซึ่งประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามและมีภาษาท้องถิ่นเป็นภาษามลายู มีความหนาแน่นของประชากรจัดว่าเบาบาง โดยจะมีประชากรอยู่อาศัยหนาแน่นในบริเวณ อ.เบตงและเทศบาลนครยะลา สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มและที่ราบเชิงเขา พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้เป็นพื้นที่ทำการเกษตร มีจุดเด่นที่มีการวางผังเมืองในบริเวณตัวเมือง แบบใยแมงมุมที่สวยงามมีถนนกว้างขวาง ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความสะอาดมาก มีสถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยู่ในอ.เบตง การเดินทางเข้าออก จ.ยะลา สามารถเดินทางได้โดย รถยนต์ส่วนตัว รถประจำทาง และ รถไฟ ที่วิ่งสู่จังหวัดยะลาโดยตรง หากต้องการนั่งเครื่องบินจะต้องลงที่หาดใหญ่และต่อรถยนต์ มายังจังหวัดยะลา

อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในจังหวัดยะลา คือ ที่ดิน บ้านเดี่ยว และตึกแถว โดยเฉพาะในพื้นที่ อำเภอเบตง จากภูมิศาสตร์ที่ติดกับจังหวัดมาเลเซีย ประกอบกับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์หลากหลาย โดยราคาที่ดิน ถนนสุขยางค์ ก็มีราคาสูงสุดถึง 170,000 บาท/ตร.วา ถัดมาเป็นเทศบาลนครยะลา ถนนพิพิธภักดี มีราคาสูงสุดที่ 110,000 บาท/ตร.วา จากราคาประเมินที่ดินล่าสุด
การวางผังเมืองแบบใยแมงมุมที่สวยงาม มีถนนกว้างขวาง ถือเป็นจุดเด่นของ ยะลา อีก...

(อ่านเพิ่มเติม)

ในจังหวัด ยะลา

จังหวัดที่น่าสนใจ
จังหวัดอื่น ๆ

ผู้เชี่ยวชาญ ยะลา