A Space ID Asok-Ratchada : อ สเปซ ไอดี อโศก-รัชดา ประกาศขาย 28 ประกาศ สร้างการแจ้งเตือน.

  แสดงแผนที่
เอเจนต์ที่ได้รับการยืนยันตัวตน NEW
เราให้เอเจนต์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนและข้อมูลการติดต่อ เพื่อให้แพลตฟอร์มของเรามีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยในการใช้งานมากที่สุด
ยืนยันตัวตน
Viewed

624 ถนนอโศก - ดินแดง, ดินแดง, ดินแดง, กรุงเทพ

 • ฿8,000,000
 • 2 2
 • 73 ตร.ม.
 • ฿109,589 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (590 ม.) ถึง BL20 MRT พระราม 9
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2019
5 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

624 ถนนอโศก - ดินแดง, ดินแดง, ดินแดง, กรุงเทพ

 • ฿3,260,000
 • 1 1
 • 48 ตร.ม.
 • ฿67,917 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (590 ม.) ถึง BL20 MRT พระราม 9
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2019
14 ชั่วโมง
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

624 ถนนอโศก - ดินแดง, ดินแดง, ดินแดง, กรุงเทพ

 • ฿1,850,000
 • สตูดิโอ
 • 25 ตร.ม.
 • ฿74,000 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (590 ม.) ถึง BL20 MRT พระราม 9
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2019
14 ชั่วโมง
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

624 ถนนอโศก - ดินแดง, ดินแดง, ดินแดง, กรุงเทพ

 • ฿3,800,000
 • 1 1
 • 33 ตร.ม.
 • ฿115,152 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (590 ม.) ถึง BL20 MRT พระราม 9
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2019
3 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

624 ถนนอโศก - ดินแดง, ดินแดง, ดินแดง, กรุงเทพ

 • ฿8,100,000
 • 2 2
 • 73 ตร.ม.
 • ฿110,959 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (590 ม.) ถึง BL20 MRT พระราม 9
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2019
4 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

624 ถนนอโศก - ดินแดง, ดินแดง, ดินแดง, กรุงเทพ

 • ฿4,200,000
 • 1 1
 • 33 ตร.ม.
 • ฿127,273 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (590 ม.) ถึง BL20 MRT พระราม 9
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2019
5 วัน

624 ถนนอโศก - ดินแดง, ดินแดง, ดินแดง, กรุงเทพ

 • ฿11,000,000
 • 2 2
 • 68 ตร.ม.
 • ฿161,765 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (590 ม.) ถึง BL20 MRT พระราม 9
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2019
5 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

624 ถนนอโศก - ดินแดง, ดินแดง, ดินแดง, กรุงเทพ

 • ฿1,850,000
 • สตูดิโอ
 • 25 ตร.ม.
 • ฿74,000 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (590 ม.) ถึง BL20 MRT พระราม 9
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2019
1 สัปดาห์

624 ถนนอโศก - ดินแดง, ดินแดง, ดินแดง, กรุงเทพ

 • ฿2,200,000
 • 1 1
 • 35 ตร.ม.
 • ฿62,857 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (590 ม.) ถึง BL20 MRT พระราม 9
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2019
1 สัปดาห์
Viewed

624 ถนนอโศก - ดินแดง, ดินแดง, ดินแดง, กรุงเทพ

 • ฿3,200,000
 • 1 1
 • 34 ตร.ม.
 • ฿93,677 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (590 ม.) ถึง BL20 MRT พระราม 9
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2019
2 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

624 ถนนอโศก - ดินแดง, ดินแดง, ดินแดง, กรุงเทพ

 • ฿3,500,000
 • 1 1
 • 33 ตร.ม.
 • ฿106,061 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (590 ม.) ถึง BL20 MRT พระราม 9
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2019
2 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

624 ถนนอโศก - ดินแดง, ดินแดง, ดินแดง, กรุงเทพ

 • ฿8,150,000
 • 2 2
 • 73 ตร.ม.
 • ฿111,644 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (590 ม.) ถึง BL20 MRT พระราม 9
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2019
2 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

624 ถนนอโศก - ดินแดง, ดินแดง, ดินแดง, กรุงเทพ

 • ฿4,150,000
 • 1 1
 • 34 ตร.ม.
 • ฿121,487 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (590 ม.) ถึง BL20 MRT พระราม 9
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2019
3 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

624 ถนนอโศก - ดินแดง, ดินแดง, ดินแดง, กรุงเทพ

 • ฿2,200,000
 • 1 1
 • 35 ตร.ม.
 • ฿62,857 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (590 ม.) ถึง BL20 MRT พระราม 9
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2019
3 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

624 ถนนอโศก - ดินแดง, ดินแดง, ดินแดง, กรุงเทพ

 • ฿7,800,000
 • 2 2
 • 68 ตร.ม.
 • ฿114,706 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (590 ม.) ถึง BL20 MRT พระราม 9
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2019
3 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

624 ถนนอโศก - ดินแดง, ดินแดง, ดินแดง, กรุงเทพ

 • ฿3,900,000
 • 1 1
 • 42 ตร.ม.
 • ฿92,857 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (590 ม.) ถึง BL20 MRT พระราม 9
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2019
3 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

624 ถนนอโศก - ดินแดง, ดินแดง, ดินแดง, กรุงเทพ

 • ฿3,500,000
 • 1 1
 • 33 ตร.ม.
 • ฿106,061 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (590 ม.) ถึง BL20 MRT พระราม 9
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2019
3 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

624 ถนนอโศก - ดินแดง, ดินแดง, ดินแดง, กรุงเทพ

 • ฿7,800,000
 • 2 2
 • 68 ตร.ม.
 • ฿114,790 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (590 ม.) ถึง BL20 MRT พระราม 9
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2019
3 สัปดาห์