D.S. Tower 1 Sukhumvit 33 : ดี.เอส. ทาวเวอร์ 1 สุขุมวิท 33 ประกาศขาย 14 ประกาศ สร้างการแจ้งเตือน

  แสดงแผนที่
เอเจนต์ที่ได้รับการยืนยันตัวตน NEW
เราให้เอเจนต์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนและข้อมูลการติดต่อ เพื่อให้แพลตฟอร์มของเรามีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยในการใช้งานมากที่สุด
ยืนยันตัวตน

ซอยพร้อมจิตร, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿25,000,000
 • 3 3
 • 236 ตร.ม.
 • ฿105,932 / ตารางเมตร
 • 12 นาที (1000 ม.) ถึง E5 BTS พร้อมพงษ์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 1993
15 ชั่วโมง

ซอยพร้อมจิตร, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿26,000,000
 • 3 3
 • 240 ตร.ม.
 • ฿108,333 / ตารางเมตร
 • 12 นาที (1000 ม.) ถึง E5 BTS พร้อมพงษ์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 1993
15 ชั่วโมง

ซอยพร้อมจิตร, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿37,000,000
 • 4 4
 • 293 ตร.ม.
 • ฿126,280 / ตารางเมตร
 • 12 นาที (1000 ม.) ถึง E5 BTS พร้อมพงษ์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 1993
1 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ซอยพร้อมจิตร, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿52,000,000
 • 5 5
 • 320 ตร.ม.
 • ฿162,500 / ตารางเมตร
 • 12 นาที (1000 ม.) ถึง E5 BTS พร้อมพงษ์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 1993
6 วัน

ซอยพร้อมจิตร, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿31,417,500
 • 3 3
 • 252 ตร.ม.
 • ฿124,673 / ตารางเมตร
 • 12 นาที (1000 ม.) ถึง E5 BTS พร้อมพงษ์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 1993
1 สัปดาห์

ซอยพร้อมจิตร, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿42,000,000
 • 4 4
 • 263 ตร.ม.
 • ฿159,696 / ตารางเมตร
 • 12 นาที (1000 ม.) ถึง E5 BTS พร้อมพงษ์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 1993
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ซอยพร้อมจิตร, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿22,000,000
 • 3 3
 • 250 ตร.ม.
 • ฿88,000 / ตารางเมตร
 • 12 นาที (1000 ม.) ถึง E5 BTS พร้อมพงษ์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 1993
1 สัปดาห์

ซอยพร้อมจิตร, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿37,000,000
 • 3 3
 • 293 ตร.ม.
 • ฿126,323 / ตารางเมตร
 • 12 นาที (1000 ม.) ถึง E5 BTS พร้อมพงษ์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 1993
3 สัปดาห์
Viewed

ซอยพร้อมจิตร, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿42,000,000
 • 4 4
 • 263 ตร.ม.
 • ฿159,696 / ตารางเมตร
 • 12 นาที (1000 ม.) ถึง E5 BTS พร้อมพงษ์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 1993
3 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ซอยพร้อมจิตร, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿21,000,000
 • 4 3
 • 236 ตร.ม.
 • ฿88,983 / ตารางเมตร
 • 12 นาที (1000 ม.) ถึง E5 BTS พร้อมพงษ์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 1993
3 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ซอยพร้อมจิตร, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿24,000,000
 • 3 3
 • 240 ตร.ม.
 • ฿100,000 / ตารางเมตร
 • 12 นาที (1000 ม.) ถึง E5 BTS พร้อมพงษ์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 1993
3 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ซอยพร้อมจิตร, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿25,000,000
 • 3 3
 • 240 ตร.ม.
 • ฿104,167 / ตารางเมตร
 • 12 นาที (1000 ม.) ถึง E5 BTS พร้อมพงษ์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 1993
3 สัปดาห์

ซอยพร้อมจิตร, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿32,000,000
 • 4 3
 • 293 ตร.ม.
 • ฿109,215 / ตารางเมตร
 • 12 นาที (1000 ม.) ถึง E5 BTS พร้อมพงษ์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 1993
3 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ซอยพร้อมจิตร, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿29,500,000
 • 3 3
 • 253 ตร.ม.
 • ฿116,601 / ตารางเมตร
 • 12 นาที (1000 ม.) ถึง E5 BTS พร้อมพงษ์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 1993
3 สัปดาห์
 • «
 • 1
 • »