Episode Phaholyothin-Sapanmai : เอพพิโซด พหลโยธิน - สะพานใหม่ ประกาศขาย 23 ประกาศ สร้างการแจ้งเตือน

  แสดงแผนที่
เอเจนต์ที่ได้รับการยืนยันตัวตน NEW
เราให้เอเจนต์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนและข้อมูลการติดต่อ เพื่อให้แพลตฟอร์มของเรามีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยในการใช้งานมากที่สุด
ยืนยันตัวตน
Viewed
 • ฿2,050,000
 • 1 1
 • 30 ตร.ม.
 • ฿69,350 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (400 ม.) ถึง N19 BTS สายหยุด
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
1 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed
 • ฿3,200,000
 • 1 1
 • 34 ตร.ม.
 • ฿94,256 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (400 ม.) ถึง N19 BTS สายหยุด
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
2 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed
 • ฿2,690,000
 • 1 1
 • 29 ตร.ม.
 • ฿92,887 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (400 ม.) ถึง N19 BTS สายหยุด
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
2 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed
 • ฿2,700,000
 • 1 1
 • 28 ตร.ม.
 • ฿96,429 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (400 ม.) ถึง N19 BTS สายหยุด
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
2 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed
 • ฿2,990,000
 • 1 1
 • 33 ตร.ม.
 • ฿91,437 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (400 ม.) ถึง N19 BTS สายหยุด
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
2 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed
 • ฿1,950,000
 • 1 1
 • 24 ตร.ม.
 • ฿81,250 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (400 ม.) ถึง N19 BTS สายหยุด
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
2 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed
 • ฿1,900,000
 • 1 1
 • 27 ตร.ม.
 • ฿69,597 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (400 ม.) ถึง N19 BTS สายหยุด
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
2 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed
 • ฿2,350,000
 • 1 1
 • 30 ตร.ม.
 • ฿79,499 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (400 ม.) ถึง N19 BTS สายหยุด
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
2 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed
 • ฿2,700,000
 • 1 1
 • 30 ตร.ม.
 • ฿90,909 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (400 ม.) ถึง N19 BTS สายหยุด
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
2 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed
 • ฿1,950,000
 • 1 1
 • 25 ตร.ม.
 • ฿79,204 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (400 ม.) ถึง N19 BTS สายหยุด
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
2 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed
 • ฿2,900,000
 • 1 1
 • 33 ตร.ม.
 • ฿88,685 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (400 ม.) ถึง N19 BTS สายหยุด
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
2 วัน
Viewed
 • ฿3,000,000
 • 1 1
 • 33 ตร.ม.
 • ฿91,743 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (400 ม.) ถึง N19 BTS สายหยุด
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
1 สัปดาห์
Viewed
 • ฿3,600,000
 • 2 1
 • 41 ตร.ม.
 • ฿87,805 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (400 ม.) ถึง N19 BTS สายหยุด
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed
 • ฿2,000,000
 • 1 1
 • 29 ตร.ม.
 • ฿68,966 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (400 ม.) ถึง N19 BTS สายหยุด
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed
 • ฿2,450,000
 • 1 1
 • 30 ตร.ม.
 • ฿81,667 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (400 ม.) ถึง N19 BTS สายหยุด
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
1 สัปดาห์
Viewed
 • ฿2,000,000
 • 1 1
 • 30 ตร.ม.
 • ฿67,340 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (400 ม.) ถึง N19 BTS สายหยุด
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed
 • ฿1,890,000
 • 1 1
 • 25 ตร.ม.
 • ฿76,767 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (400 ม.) ถึง N19 BTS สายหยุด
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
2 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed
 • ฿3,650,000
 • 2 1
 • 39 ตร.ม.
 • ฿93,590 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (400 ม.) ถึง N19 BTS สายหยุด
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
3 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed
 • ฿3,790,000
 • 1 1
 • 39 ตร.ม.
 • ฿97,179 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (400 ม.) ถึง N19 BTS สายหยุด
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
4 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed
 • ฿1,750,000
 • 1 1
 • 22 ตร.ม.
 • ฿78,722 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (400 ม.) ถึง N19 BTS สายหยุด
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
4 สัปดาห์