Fuse Sathorn-Taksin ประกาศขาย 29 ประกาศ สร้างการแจ้งเตือน.

  แสดงแผนที่
เอเจนต์ที่ได้รับการยืนยันตัวตน NEW
เราให้เอเจนต์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนและข้อมูลการติดต่อ เพื่อให้แพลตฟอร์มของเรามีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยในการใช้งานมากที่สุด
ยืนยันตัวตน
Viewed

. ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร, บางลำภูล่าง, คลองสาน, กรุงเทพ

 • ฿3,600,000
 • 1 1
 • 35 ตร.ม.
 • ฿102,857 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (240 ม.) ถึง S8 BTS วงเวียนใหญ่
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
17 ชั่วโมง
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

. ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร, บางลำภูล่าง, คลองสาน, กรุงเทพ

 • ฿9,850,000
 • 1 1
 • 70 ตร.ม.
 • ฿140,714 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (240 ม.) ถึง S8 BTS วงเวียนใหญ่
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
1 วัน

. ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร, บางลำภูล่าง, คลองสาน, กรุงเทพ

 • ฿3,900,000
 • 1 1
 • 34 ตร.ม.
 • ฿114,706 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (240 ม.) ถึง S8 BTS วงเวียนใหญ่
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
2 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

. ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร, บางลำภูล่าง, คลองสาน, กรุงเทพ

 • ฿2,950,000
 • 1 1
 • 27 ตร.ม.
 • ฿109,259 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (240 ม.) ถึง S8 BTS วงเวียนใหญ่
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
3 วัน

. ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร, บางลำภูล่าง, คลองสาน, กรุงเทพ

 • ฿3,950,000
 • 1 1
 • 35 ตร.ม.
 • ฿114,228 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (240 ม.) ถึง S8 BTS วงเวียนใหญ่
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
4 วัน

. ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร, บางลำภูล่าง, คลองสาน, กรุงเทพ

 • ฿4,100,000
 • 1 1
 • 32 ตร.ม.
 • ฿128,125 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (240 ม.) ถึง S8 BTS วงเวียนใหญ่
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
4 วัน
Viewed

. ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร, บางลำภูล่าง, คลองสาน, กรุงเทพ

 • ฿2,850,000
 • 1 1
 • 28 ตร.ม.
 • ฿101,786 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (240 ม.) ถึง S8 BTS วงเวียนใหญ่
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
4 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

. ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร, บางลำภูล่าง, คลองสาน, กรุงเทพ

 • ฿3,800,000
 • 1 1
 • 34 ตร.ม.
 • ฿110,305 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (240 ม.) ถึง S8 BTS วงเวียนใหญ่
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

. ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร, บางลำภูล่าง, คลองสาน, กรุงเทพ

 • ฿6,300,000
 • 2 2
 • 56 ตร.ม.
 • ฿112,500 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (240 ม.) ถึง S8 BTS วงเวียนใหญ่
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
1 สัปดาห์

. ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร, บางลำภูล่าง, คลองสาน, กรุงเทพ

 • ฿8,400,000
 • 2 2
 • 70 ตร.ม.
 • ฿120,000 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (240 ม.) ถึง S8 BTS วงเวียนใหญ่
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
1 สัปดาห์
Viewed

. ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร, บางลำภูล่าง, คลองสาน, กรุงเทพ

 • ฿6,300,000
 • 2 1
 • 56 ตร.ม.
 • ฿112,601 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (240 ม.) ถึง S8 BTS วงเวียนใหญ่
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

. ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร, บางลำภูล่าง, คลองสาน, กรุงเทพ

 • ฿3,600,000
 • 1 1
 • 35 ตร.ม.
 • ฿101,666 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (240 ม.) ถึง S8 BTS วงเวียนใหญ่
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
1 สัปดาห์

. ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร, บางลำภูล่าง, คลองสาน, กรุงเทพ

 • ฿5,990,000
 • 2 1
 • 55 ตร.ม.
 • ฿108,909 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (240 ม.) ถึง S8 BTS วงเวียนใหญ่
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

. ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร, บางลำภูล่าง, คลองสาน, กรุงเทพ

 • ฿2,990,000
 • 1 1
 • 33 ตร.ม.
 • ฿90,606 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (240 ม.) ถึง S8 BTS วงเวียนใหญ่
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

. ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร, บางลำภูล่าง, คลองสาน, กรุงเทพ

 • ฿3,500,000
 • 1 1
 • 33 ตร.ม.
 • ฿106,061 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (240 ม.) ถึง S8 BTS วงเวียนใหญ่
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
2 สัปดาห์

. ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร, บางลำภูล่าง, คลองสาน, กรุงเทพ

 • ฿8,400,000
 • 2 2
 • 70 ตร.ม.
 • ฿120,000 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (240 ม.) ถึง S8 BTS วงเวียนใหญ่
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
2 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

. ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร, บางลำภูล่าง, คลองสาน, กรุงเทพ

 • ฿2,500,000
 • สตูดิโอ
 • 28 ตร.ม.
 • ฿89,286 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (240 ม.) ถึง S8 BTS วงเวียนใหญ่
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
2 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

. ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร, บางลำภูล่าง, คลองสาน, กรุงเทพ

 • ฿5,990,000
 • 2 1
 • 55 ตร.ม.
 • ฿108,909 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (240 ม.) ถึง S8 BTS วงเวียนใหญ่
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
2 สัปดาห์

. ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร, บางลำภูล่าง, คลองสาน, กรุงเทพ

 • ฿3,050,000
 • 1 1
 • 28 ตร.ม.
 • ฿108,696 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (240 ม.) ถึง S8 BTS วงเวียนใหญ่
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
2 สัปดาห์

. ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร, บางลำภูล่าง, คลองสาน, กรุงเทพ

 • ฿2,580,000
 • 1 1
 • 28 ตร.ม.
 • ฿92,506 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (240 ม.) ถึง S8 BTS วงเวียนใหญ่
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
2 สัปดาห์