J.C. Tower : เจ. ซี. ทาวเวอร์ ประกาศขาย 29 ประกาศ สร้างการแจ้งเตือน

  แสดงแผนที่
เอเจนต์ที่ได้รับการยืนยันตัวตน NEW
เราให้เอเจนต์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนและข้อมูลการติดต่อ เพื่อให้แพลตฟอร์มของเรามีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยในการใช้งานมากที่สุด
ยืนยันตัวตน

ซอยสุขุมวิท 55, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿16,800,000
 • 3 3
 • 145 ตร.ม.
 • ฿115,862 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 1991
4 วัน

ซอยสุขุมวิท 55, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿16,800,000
 • 3 3
 • 145 ตร.ม.
 • ฿115,862 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 1991
5 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ซอยสุขุมวิท 55, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿16,800,000
 • 3 2
 • 145 ตร.ม.
 • ฿115,862 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 1991
2 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ซอยสุขุมวิท 55, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿16,800,000
 • 3 2
 • 145 ตร.ม.
 • ฿115,862 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 1991
3 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ซอยสุขุมวิท 55, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿16,800,000
 • 3 3
 • 145 ตร.ม.
 • ฿115,862 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 1991
3 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ซอยสุขุมวิท 55, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿16,800,000
 • 3 3
 • 145 ตร.ม.
 • ฿115,862 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 1991
3 วัน

ซอยสุขุมวิท 55, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿16,900,000
 • 3 3
 • 145 ตร.ม.
 • ฿116,552 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 1991
4 วัน

ซอยสุขุมวิท 55, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿4,700,000
 • 1 1
 • 65 ตร.ม.
 • ฿72,308 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 1991
1 สัปดาห์
Viewed

ซอยสุขุมวิท 55, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿16,800,000
 • 3 3
 • 145 ตร.ม.
 • ฿115,862 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 1991
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ซอยสุขุมวิท 55, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿21,000,000
 • 3 3
 • 254 ตร.ม.
 • ฿82,716 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 1991
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ซอยสุขุมวิท 55, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿16,800,000
 • 3 3
 • 145 ตร.ม.
 • ฿115,862 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 1991
1 สัปดาห์

ซอยสุขุมวิท 55, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿16,800,000
 • 3 2
 • 145 ตร.ม.
 • ฿115,862 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 1991
1 สัปดาห์

ซอยสุขุมวิท 55, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿16,800,000
 • 3 2
 • 145 ตร.ม.
 • ฿115,862 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 1991
1 สัปดาห์

ซอยสุขุมวิท 55, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿9,600,000
 • 2 2
 • 97 ตร.ม.
 • ฿98,969 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 1991
2 สัปดาห์

ซอยสุขุมวิท 55, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿16,800,000
 • 3 3
 • 145 ตร.ม.
 • ฿115,862 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 1991
2 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ซอยสุขุมวิท 55, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿19,500,000
 • 3 2
 • 145 ตร.ม.
 • ฿134,483 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 1991
2 สัปดาห์

ซอยสุขุมวิท 55, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿16,800,000
 • 3 3
 • 145 ตร.ม.
 • ฿115,862 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 1991
2 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ซอยสุขุมวิท 55, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿16,800,000
 • 3 3
 • 145 ตร.ม.
 • ฿115,862 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 1991
2 สัปดาห์