Menam Residences ประกาศขาย 38 ประกาศ สร้างการแจ้งเตือน

  แสดงแผนที่
เอเจนต์ที่ได้รับการยืนยันตัวตน NEW
เราให้เอเจนต์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนและข้อมูลการติดต่อ เพื่อให้แพลตฟอร์มของเรามีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยในการใช้งานมากที่สุด
ยืนยันตัวตน

2088 ถนนเจริญกรุง, วัดพระยาไกร, บางคอแหลม, กรุงเทพ

 • ฿8,590,000
 • 1 1
 • 51 ตร.ม.
 • ฿168,431 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
16 ชั่วโมง

2088 ถนนเจริญกรุง, วัดพระยาไกร, บางคอแหลม, กรุงเทพ

 • ฿35,000,000
 • 3 2
 • 121 ตร.ม.
 • ฿289,256 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
20 ชั่วโมง

2088 ถนนเจริญกรุง, วัดพระยาไกร, บางคอแหลม, กรุงเทพ

 • ฿13,900,000
 • 2 2
 • 77 ตร.ม.
 • ฿180,519 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
1 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

2088 ถนนเจริญกรุง, วัดพระยาไกร, บางคอแหลม, กรุงเทพ

 • ฿8,500,000
 • 1 1
 • 55 ตร.ม.
 • ฿154,545 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
2 วัน

2088 ถนนเจริญกรุง, วัดพระยาไกร, บางคอแหลม, กรุงเทพ

 • ฿28,000,000
 • 3 3
 • 160 ตร.ม.
 • ฿175,000 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
2 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

2088 ถนนเจริญกรุง, วัดพระยาไกร, บางคอแหลม, กรุงเทพ

 • ฿32,300,000
 • 3 3
 • 171 ตร.ม.
 • ฿188,889 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

2088 ถนนเจริญกรุง, วัดพระยาไกร, บางคอแหลม, กรุงเทพ

 • ฿9,729,000
 • 1 1
 • 46 ตร.ม.
 • ฿211,500 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

2088 ถนนเจริญกรุง, วัดพระยาไกร, บางคอแหลม, กรุงเทพ

 • ฿13,200,000
 • 2 2
 • 69 ตร.ม.
 • ฿191,304 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

2088 ถนนเจริญกรุง, วัดพระยาไกร, บางคอแหลม, กรุงเทพ

 • ฿9,390,000
 • 1 1
 • 49 ตร.ม.
 • ฿191,554 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

2088 ถนนเจริญกรุง, วัดพระยาไกร, บางคอแหลม, กรุงเทพ

 • ฿39,680,000
 • 3 3
 • 160 ตร.ม.
 • ฿248,000 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

2088 ถนนเจริญกรุง, วัดพระยาไกร, บางคอแหลม, กรุงเทพ

 • ฿32,950,800
 • 3 2
 • 122 ตร.ม.
 • ฿270,000 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

2088 ถนนเจริญกรุง, วัดพระยาไกร, บางคอแหลม, กรุงเทพ

 • ฿22,900,000
 • 2 2
 • 100 ตร.ม.
 • ฿229,459 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
1 สัปดาห์

2088 ถนนเจริญกรุง, วัดพระยาไกร, บางคอแหลม, กรุงเทพ

 • ฿28,000,000
 • 3 3
 • 160 ตร.ม.
 • ฿175,000 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
2 สัปดาห์
Viewed

2088 ถนนเจริญกรุง, วัดพระยาไกร, บางคอแหลม, กรุงเทพ

 • ฿38,500,000
 • 3 3
 • 161 ตร.ม.
 • ฿239,130 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
2 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

2088 ถนนเจริญกรุง, วัดพระยาไกร, บางคอแหลม, กรุงเทพ

 • ฿22,000,000
 • 3 2
 • 134 ตร.ม.
 • ฿164,179 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
2 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

2088 ถนนเจริญกรุง, วัดพระยาไกร, บางคอแหลม, กรุงเทพ

 • ฿29,000,000
 • 3 4
 • 160 ตร.ม.
 • ฿181,250 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
2 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

2088 ถนนเจริญกรุง, วัดพระยาไกร, บางคอแหลม, กรุงเทพ

 • ฿34,000,000
 • 3 3
 • 153 ตร.ม.
 • ฿222,222 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
2 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

2088 ถนนเจริญกรุง, วัดพระยาไกร, บางคอแหลม, กรุงเทพ

 • ฿13,300,000
 • 2 2
 • 65 ตร.ม.
 • ฿204,615 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
2 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

2088 ถนนเจริญกรุง, วัดพระยาไกร, บางคอแหลม, กรุงเทพ

 • ฿8,950,000
 • 1 1
 • 49 ตร.ม.
 • ฿183,892 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
2 สัปดาห์