The Key Phahonyothin : เดอะ คีย์ พหลโยธิน ประกาศขาย 14 ประกาศ สร้างการแจ้งเตือน.

  แสดงแผนที่
เอเจนต์ที่ได้รับการยืนยันตัวตน NEW
เราให้เอเจนต์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนและข้อมูลการติดต่อ เพื่อให้แพลตฟอร์มของเรามีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยในการใช้งานมากที่สุด
ยืนยันตัวตน
Viewed

427 ซอย พหลโยธิน 34, เสนานิคม, จตุจักร, กรุงเทพ

 • ฿2,300,000
 • 1 1
 • 34 ตร.ม.
 • ฿67,647 / ตารางเมตร
 • 9 นาที (700 ม.) ถึง N13 BTS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2011
1 วัน
Viewed

427 ซอย พหลโยธิน 34, เสนานิคม, จตุจักร, กรุงเทพ

 • ฿4,500,000
 • 2 2
 • 66 ตร.ม.
 • ฿68,182 / ตารางเมตร
 • 9 นาที (700 ม.) ถึง N13 BTS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2011
1 สัปดาห์

427 ซอย พหลโยธิน 34, เสนานิคม, จตุจักร, กรุงเทพ

 • ฿2,390,000
 • 1 1
 • 35 ตร.ม.
 • ฿68,286 / ตารางเมตร
 • 9 นาที (700 ม.) ถึง N13 BTS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2011
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

427 ซอย พหลโยธิน 34, เสนานิคม, จตุจักร, กรุงเทพ

 • ฿5,600,000
 • 1 1
 • 66 ตร.ม.
 • ฿84,848 / ตารางเมตร
 • 9 นาที (700 ม.) ถึง N13 BTS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2011
2 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

427 ซอย พหลโยธิน 34, เสนานิคม, จตุจักร, กรุงเทพ

 • ฿2,850,000
 • 1 1
 • 33 ตร.ม.
 • ฿86,364 / ตารางเมตร
 • 9 นาที (700 ม.) ถึง N13 BTS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2011
2 สัปดาห์
Viewed

427 ซอย พหลโยธิน 34, เสนานิคม, จตุจักร, กรุงเทพ

 • ฿2,100,000
 • 1 1
 • 34 ตร.ม.
 • ฿61,765 / ตารางเมตร
 • 9 นาที (700 ม.) ถึง N13 BTS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2011
2 สัปดาห์
Viewed

427 ซอย พหลโยธิน 34, เสนานิคม, จตุจักร, กรุงเทพ

 • ฿2,277,000
 • 1 1
 • 34 ตร.ม.
 • ฿67,010 / ตารางเมตร
 • 9 นาที (700 ม.) ถึง N13 BTS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2011
2 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

427 ซอย พหลโยธิน 34, เสนานิคม, จตุจักร, กรุงเทพ

 • ฿2,000,000
 • 1 1
 • 34 ตร.ม.
 • ฿59,172 / ตารางเมตร
 • 9 นาที (700 ม.) ถึง N13 BTS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2011
3 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

427 ซอย พหลโยธิน 34, เสนานิคม, จตุจักร, กรุงเทพ

 • ฿5,460,000
 • 1 1
 • 66 ตร.ม.
 • ฿82,727 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2011
3 สัปดาห์

427 ซอย พหลโยธิน 34, เสนานิคม, จตุจักร, กรุงเทพ

 • ฿2,099,000
 • 1 1
 • 33 ตร.ม.
 • ฿63,128 / ตารางเมตร
 • 9 นาที (700 ม.) ถึง N13 BTS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2011
3 สัปดาห์
Viewed

427 ซอย พหลโยธิน 34, เสนานิคม, จตุจักร, กรุงเทพ

 • ฿2,350,000
 • 1 1
 • 33 ตร.ม.
 • ฿70,212 / ตารางเมตร
 • 9 นาที (700 ม.) ถึง N13 BTS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2011
3 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

427 ซอย พหลโยธิน 34, เสนานิคม, จตุจักร, กรุงเทพ

 • ฿2,099,000
 • 1 1
 • 33 ตร.ม.
 • ฿63,606 / ตารางเมตร
 • 9 นาที (700 ม.) ถึง N13 BTS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2011
3 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

427 ซอย พหลโยธิน 34, เสนานิคม, จตุจักร, กรุงเทพ

 • ฿2,100,000
 • 1 1
 • 34 ตร.ม.
 • ฿61,765 / ตารางเมตร
 • 9 นาที (700 ม.) ถึง N13 BTS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2011
3 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

427 ซอย พหลโยธิน 34, เสนานิคม, จตุจักร, กรุงเทพ

 • ฿2,720,000
 • 1 1
 • 36 ตร.ม.
 • ฿76,041 / ตารางเมตร
 • 9 นาที (700 ม.) ถึง N13 BTS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2011
1 เดือน
 • «
 • 1
 • »