The Palm Wongamart Beach : เดอะ ปาล์ม วงศ์อมาตย์ ประกาศขาย 64 ประกาศ สร้างการแจ้งเตือน.

  แสดงแผนที่
เอเจนต์ที่ได้รับการยืนยันตัวตน NEW
เราให้เอเจนต์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนและข้อมูลการติดต่อ เพื่อให้แพลตฟอร์มของเรามีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยในการใช้งานมากที่สุด
ยืนยันตัวตน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนน ซอย นาเกลือ 16, นาเกลือ, บางละมุง, ชลบุรี

 • ฿8,590,000
 • 1 1
 • 53 ตร.ม.
 • ฿162,075 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
5 ชั่วโมง
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนน ซอย นาเกลือ 16, นาเกลือ, บางละมุง, ชลบุรี

 • ฿15,000,000
 • 2 2
 • 82 ตร.ม.
 • ฿182,927 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
6 วัน

ถนน ซอย นาเกลือ 16, นาเกลือ, บางละมุง, ชลบุรี

 • ฿15,800,000
 • 2 2
 • 72 ตร.ม.
 • ฿219,444 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนน ซอย นาเกลือ 16, นาเกลือ, บางละมุง, ชลบุรี

 • ฿7,900,000
 • 1 1
 • 47 ตร.ม.
 • ฿168,085 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนน ซอย นาเกลือ 16, นาเกลือ, บางละมุง, ชลบุรี

 • ฿3,900,000
 • 1 1
 • 33 ตร.ม.
 • ฿118,182 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนน ซอย นาเกลือ 16, นาเกลือ, บางละมุง, ชลบุรี

 • ฿18,000,000
 • 2 2
 • 82 ตร.ม.
 • ฿219,512 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนน ซอย นาเกลือ 16, นาเกลือ, บางละมุง, ชลบุรี

 • ฿8,500,000
 • 1 1
 • 47 ตร.ม.
 • ฿180,851 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนน ซอย นาเกลือ 16, นาเกลือ, บางละมุง, ชลบุรี

 • ฿7,900,000
 • 1 1
 • 47 ตร.ม.
 • ฿168,085 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนน ซอย นาเกลือ 16, นาเกลือ, บางละมุง, ชลบุรี

 • ฿17,500,000
 • 2 2
 • 82 ตร.ม.
 • ฿213,415 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนน ซอย นาเกลือ 16, นาเกลือ, บางละมุง, ชลบุรี

 • ฿8,490,000
 • 1 1
 • 53 ตร.ม.
 • ฿160,189 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนน ซอย นาเกลือ 16, นาเกลือ, บางละมุง, ชลบุรี

 • ฿14,900,000
 • 2 2
 • 82 ตร.ม.
 • ฿181,707 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนน ซอย นาเกลือ 16, นาเกลือ, บางละมุง, ชลบุรี

 • ฿4,500,000
 • สตูดิโอ
 • 33 ตร.ม.
 • ฿136,364 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนน ซอย นาเกลือ 16, นาเกลือ, บางละมุง, ชลบุรี

 • ฿11,000,000
 • 2 2
 • 62 ตร.ม.
 • ฿177,419 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนน ซอย นาเกลือ 16, นาเกลือ, บางละมุง, ชลบุรี

 • ฿4,500,000
 • สตูดิโอ
 • 33 ตร.ม.
 • ฿136,364 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนน ซอย นาเกลือ 16, นาเกลือ, บางละมุง, ชลบุรี

 • ฿12,500,000
 • 2 2
 • 72 ตร.ม.
 • ฿173,611 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนน ซอย นาเกลือ 16, นาเกลือ, บางละมุง, ชลบุรี

 • ฿8,500,000
 • 1 1
 • 47 ตร.ม.
 • ฿180,851 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนน ซอย นาเกลือ 16, นาเกลือ, บางละมุง, ชลบุรี

 • ฿4,500,000
 • สตูดิโอ
 • 33 ตร.ม.
 • ฿136,364 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนน ซอย นาเกลือ 16, นาเกลือ, บางละมุง, ชลบุรี

 • ฿8,150,000
 • 1 1
 • 47 ตร.ม.
 • ฿173,404 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนน ซอย นาเกลือ 16, นาเกลือ, บางละมุง, ชลบุรี

 • ฿4,600,000
 • สตูดิโอ
 • 33 ตร.ม.
 • ฿139,394 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนน ซอย นาเกลือ 16, นาเกลือ, บางละมุง, ชลบุรี

 • ฿4,300,000
 • สตูดิโอ
 • 33 ตร.ม.
 • ฿130,303 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
1 สัปดาห์