The Parkland Grand Asok-Phetchaburi : เดอะ พาร์คแลนด์ แกรนด์ อโศก-เพชรบุรี ประกาศขาย 42 ประกาศ สร้างการแจ้งเตือน.

  แสดงแผนที่
เอเจนต์ที่ได้รับการยืนยันตัวตน NEW
เราให้เอเจนต์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนและข้อมูลการติดต่อ เพื่อให้แพลตฟอร์มของเรามีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยในการใช้งานมากที่สุด
ยืนยันตัวตน
 • ฿8,000,000
 • 2 1
 • 54 ตร.ม.
 • ฿148,976 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (470 ม.) ถึง E4 BTS อโศก
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
4 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed
 • ฿4,490,000
 • 1 1
 • 37 ตร.ม.
 • ฿121,351 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (470 ม.) ถึง E4 BTS อโศก
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
23 ชั่วโมง
Viewed
 • ฿3,300,000
 • 1 1
 • 35 ตร.ม.
 • ฿93,458 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (470 ม.) ถึง E4 BTS อโศก
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
1 วัน
 • ฿5,900,000
 • 2 1
 • 63 ตร.ม.
 • ฿93,651 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (470 ม.) ถึง E4 BTS อโศก
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
1 วัน
 • ฿7,250,000
 • 2 2
 • 74 ตร.ม.
 • ฿97,973 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (470 ม.) ถึง E4 BTS อโศก
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
1 วัน
 • ฿3,300,000
 • 1 1
 • 35 ตร.ม.
 • ฿93,458 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (470 ม.) ถึง E4 BTS อโศก
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
2 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed
 • ฿3,300,000
 • 1 1
 • 35 ตร.ม.
 • ฿94,286 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (470 ม.) ถึง E4 BTS อโศก
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
4 วัน
 • ฿7,200,000
 • 2 1
 • 53 ตร.ม.
 • ฿135,849 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (470 ม.) ถึง E4 BTS อโศก
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
4 วัน
Viewed
 • ฿5,590,000
 • 2 1
 • 65 ตร.ม.
 • ฿85,815 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (470 ม.) ถึง E4 BTS อโศก
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
5 วัน
 • ฿8,120,000
 • 2 2
 • 74 ตร.ม.
 • ฿110,132 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (470 ม.) ถึง E4 BTS อโศก
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
5 วัน
 • ฿7,200,000
 • 2 1
 • 53 ตร.ม.
 • ฿135,849 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (470 ม.) ถึง E4 BTS อโศก
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
6 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed
 • ฿4,900,000
 • 1 1
 • 45 ตร.ม.
 • ฿108,551 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (470 ม.) ถึง E4 BTS อโศก
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed
 • ฿7,200,000
 • 2 1
 • 65 ตร.ม.
 • ฿110,769 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (470 ม.) ถึง E4 BTS อโศก
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
1 สัปดาห์
 • ฿3,600,000
 • 1 1
 • 35 ตร.ม.
 • ฿102,857 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (470 ม.) ถึง E4 BTS อโศก
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed
 • ฿3,300,000
 • 1 1
 • 35 ตร.ม.
 • ฿94,286 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (470 ม.) ถึง E4 BTS อโศก
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed
 • ฿3,350,000
 • 1 1
 • 36 ตร.ม.
 • ฿93,056 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (470 ม.) ถึง E4 BTS อโศก
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
1 สัปดาห์
 • ฿3,600,000
 • 1 1
 • 35 ตร.ม.
 • ฿102,857 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (470 ม.) ถึง E4 BTS อโศก
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed
 • ฿8,250,000
 • 2 1
 • 54 ตร.ม.
 • ฿153,631 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (470 ม.) ถึง E4 BTS อโศก
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed
 • ฿3,600,000
 • 1 1
 • 35 ตร.ม.
 • ฿101,954 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (470 ม.) ถึง E4 BTS อโศก
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
1 สัปดาห์