The Room Rama 4 ประกาศขาย 34 ประกาศ สร้างการแจ้งเตือน.

  แสดงแผนที่
เอเจนต์ที่ได้รับการยืนยันตัวตน NEW
เราให้เอเจนต์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนและข้อมูลการติดต่อ เพื่อให้แพลตฟอร์มของเรามีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยในการใช้งานมากที่สุด
ยืนยันตัวตน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

777 ถนนพระราม 4, รองเมือง, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿6,600,000
 • 1 1
 • 46 ตร.ม.
 • ฿143,478 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (580 ม.) ถึง BL28 MRT หัวลำโพง
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
19 ชั่วโมง

777 ถนนพระราม 4, รองเมือง, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿7,200,000
 • 1 1
 • 45 ตร.ม.
 • ฿158,625 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (580 ม.) ถึง BL28 MRT หัวลำโพง
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
23 ชั่วโมง
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

777 ถนนพระราม 4, รองเมือง, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿8,500,000
 • 1 1
 • 46 ตร.ม.
 • ฿184,783 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (580 ม.) ถึง BL28 MRT หัวลำโพง
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
2 วัน
Viewed

777 ถนนพระราม 4, รองเมือง, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿16,000,000
 • 2 2
 • 80 ตร.ม.
 • ฿200,000 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (580 ม.) ถึง BL28 MRT หัวลำโพง
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
2 วัน

777 ถนนพระราม 4, รองเมือง, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿8,000,000
 • 1 1
 • 43 ตร.ม.
 • ฿186,047 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (580 ม.) ถึง BL28 MRT หัวลำโพง
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
4 วัน

777 ถนนพระราม 4, รองเมือง, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿7,890,000
 • 1 1
 • 45 ตร.ม.
 • ฿175,333 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (580 ม.) ถึง BL28 MRT หัวลำโพง
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
5 วัน

777 ถนนพระราม 4, รองเมือง, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿8,200,000
 • 1 1
 • 44 ตร.ม.
 • ฿186,364 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (580 ม.) ถึง BL28 MRT หัวลำโพง
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
6 วัน

777 ถนนพระราม 4, รองเมือง, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿7,472,000
 • 1 1
 • 45 ตร.ม.
 • ฿166,044 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (580 ม.) ถึง BL28 MRT หัวลำโพง
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
1 สัปดาห์

777 ถนนพระราม 4, รองเมือง, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿7,200,000
 • 1 1
 • 45 ตร.ม.
 • ฿159,292 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (580 ม.) ถึง BL28 MRT หัวลำโพง
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
1 สัปดาห์

777 ถนนพระราม 4, รองเมือง, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿8,000,000
 • 1 1
 • 44 ตร.ม.
 • ฿183,276 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (580 ม.) ถึง BL28 MRT หัวลำโพง
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
1 สัปดาห์

777 ถนนพระราม 4, รองเมือง, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿8,000,000
 • 1 1
 • 44 ตร.ม.
 • ฿183,908 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (580 ม.) ถึง BL28 MRT หัวลำโพง
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

777 ถนนพระราม 4, รองเมือง, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿16,000,000
 • 2 2
 • 80 ตร.ม.
 • ฿200,000 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (580 ม.) ถึง BL28 MRT หัวลำโพง
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
1 สัปดาห์

777 ถนนพระราม 4, รองเมือง, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿8,000,000
 • 1 1
 • 44 ตร.ม.
 • ฿183,276 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (580 ม.) ถึง BL28 MRT หัวลำโพง
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
1 สัปดาห์

777 ถนนพระราม 4, รองเมือง, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿7,200,000
 • 1 1
 • 45 ตร.ม.
 • ฿159,292 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (580 ม.) ถึง BL28 MRT หัวลำโพง
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
1 สัปดาห์

777 ถนนพระราม 4, รองเมือง, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿7,400,000
 • 1 1
 • 45 ตร.ม.
 • ฿164,444 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (580 ม.) ถึง BL28 MRT หัวลำโพง
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
2 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

777 ถนนพระราม 4, รองเมือง, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿6,990,000
 • 1 1
 • 44 ตร.ม.
 • ฿157,645 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (580 ม.) ถึง BL28 MRT หัวลำโพง
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
2 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

777 ถนนพระราม 4, รองเมือง, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • 79 ตร.ม.
 • 8 นาที (580 ม.) ถึง BL28 MRT หัวลำโพง
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
2 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

777 ถนนพระราม 4, รองเมือง, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿7,525,000
 • 1 1
 • 45 ตร.ม.
 • ฿167,222 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (580 ม.) ถึง BL28 MRT หัวลำโพง
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
2 สัปดาห์