Tourmaline Lite สาทร-ตากสิน ประกาศขาย 6 ประกาศ สร้างการแจ้งเตือน.

  แสดงแผนที่
เอเจนต์ที่ได้รับการยืนยันตัวตน NEW
เราให้เอเจนต์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนและข้อมูลการติดต่อ เพื่อให้แพลตฟอร์มของเรามีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยในการใช้งานมากที่สุด
ยืนยันตัวตน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

เจริญนค เจริญนคร 14, คลองต้นไทร, คลองสาน, กรุงเทพ

 • ฿2,690,000
 • 1 1
 • 27 ตร.ม.
 • ฿100,862 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (210 ม.) ถึง S7 BTS กรุงธนบุรี
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
4 วัน

เจริญนค เจริญนคร 14, คลองต้นไทร, คลองสาน, กรุงเทพ

 • ฿2,790,000
 • 1 1
 • 27 ตร.ม.
 • ฿104,612 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (210 ม.) ถึง S7 BTS กรุงธนบุรี
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

เจริญนค เจริญนคร 14, คลองต้นไทร, คลองสาน, กรุงเทพ

 • ฿2,890,000
 • 1 1
 • 40 ตร.ม.
 • ฿72,250 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (210 ม.) ถึง S7 BTS กรุงธนบุรี
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
2 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

เจริญนค เจริญนคร 14, คลองต้นไทร, คลองสาน, กรุงเทพ

 • ฿2,790,000
 • 1 1
 • 27 ตร.ม.
 • ฿104,612 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (210 ม.) ถึง S7 BTS กรุงธนบุรี
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
2 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

เจริญนค เจริญนคร 14, คลองต้นไทร, คลองสาน, กรุงเทพ

 • ฿2,590,000
 • 1 2
 • 27 ตร.ม.
 • ฿95,926 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (210 ม.) ถึง S7 BTS กรุงธนบุรี
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
3 สัปดาห์
Viewed

เจริญนค เจริญนคร 14, คลองต้นไทร, คลองสาน, กรุงเทพ

 • ฿2,100,000
 • 1 1
 • 28 ตร.ม.
 • ฿75,188 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (210 ม.) ถึง S7 BTS กรุงธนบุรี
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
3 สัปดาห์
 • «
 • 1
 • »