Villa Sathorn ประกาศขาย 34 ประกาศ สร้างการแจ้งเตือน

  แสดงแผนที่
เอเจนต์ที่ได้รับการยืนยันตัวตน NEW
เราให้เอเจนต์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนและข้อมูลการติดต่อ เพื่อให้แพลตฟอร์มของเรามีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยในการใช้งานมากที่สุด
ยืนยันตัวตน

5 ถนนกรุงธนบุรี, คลองสาน, กรุงเทพ

 • ฿22,000,000
 • 2 2
 • 84 ตร.ม.
 • ฿261,905 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (90 ม.) ถึง G1 BTS กรุงธนบุรี
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2010
3 วัน

5 ถนนกรุงธนบุรี, คลองสาน, กรุงเทพ

 • ฿5,500,000
 • 1 1
 • 55 ตร.ม.
 • ฿99,800 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (90 ม.) ถึง G1 BTS กรุงธนบุรี
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2010
1 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

5 ถนนกรุงธนบุรี, คลองสาน, กรุงเทพ

 • ฿5,000,000
 • 1 1
 • 56 ตร.ม.
 • ฿89,286 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (90 ม.) ถึง G1 BTS กรุงธนบุรี
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2010
2 วัน
Viewed

5 ถนนกรุงธนบุรี, คลองสาน, กรุงเทพ

 • ฿12,900,000
 • 2 2
 • 107 ตร.ม.
 • ฿120,561 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (90 ม.) ถึง G1 BTS กรุงธนบุรี
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2010
3 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

5 ถนนกรุงธนบุรี, คลองสาน, กรุงเทพ

 • ฿3,560,000
 • สตูดิโอ
 • 41 ตร.ม.
 • ฿86,387 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (90 ม.) ถึง G1 BTS กรุงธนบุรี
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2010
3 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

5 ถนนกรุงธนบุรี, คลองสาน, กรุงเทพ

 • ฿4,800,000
 • 1 1
 • 50 ตร.ม.
 • ฿96,000 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (90 ม.) ถึง G1 BTS กรุงธนบุรี
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2010
4 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

5 ถนนกรุงธนบุรี, คลองสาน, กรุงเทพ

 • ฿4,700,000
 • 1 1
 • 50 ตร.ม.
 • ฿94,000 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (90 ม.) ถึง G1 BTS กรุงธนบุรี
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2010
4 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

5 ถนนกรุงธนบุรี, คลองสาน, กรุงเทพ

 • ฿3,560,000
 • สตูดิโอ
 • 42 ตร.ม.
 • ฿84,762 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (90 ม.) ถึง G1 BTS กรุงธนบุรี
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2010
5 วัน

5 ถนนกรุงธนบุรี, คลองสาน, กรุงเทพ

 • ฿3,900,000
 • สตูดิโอ
 • 42 ตร.ม.
 • ฿92,725 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (90 ม.) ถึง G1 BTS กรุงธนบุรี
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2010
5 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

5 ถนนกรุงธนบุรี, คลองสาน, กรุงเทพ

 • ฿3,800,000
 • 1 1
 • 38 ตร.ม.
 • ฿100,000 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (90 ม.) ถึง G1 BTS กรุงธนบุรี
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2010
5 วัน
Viewed

5 ถนนกรุงธนบุรี, คลองสาน, กรุงเทพ

 • ฿3,560,000
 • สตูดิโอ
 • 42 ตร.ม.
 • ฿84,762 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (90 ม.) ถึง G1 BTS กรุงธนบุรี
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2010
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

5 ถนนกรุงธนบุรี, คลองสาน, กรุงเทพ

 • ฿15,000,000
 • 1 1
 • 131 ตร.ม.
 • ฿114,504 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (90 ม.) ถึง G1 BTS กรุงธนบุรี
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2010
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

5 ถนนกรุงธนบุรี, คลองสาน, กรุงเทพ

 • ฿4,480,000
 • 1 1
 • 49 ตร.ม.
 • ฿91,429 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (90 ม.) ถึง G1 BTS กรุงธนบุรี
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2010
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

5 ถนนกรุงธนบุรี, คลองสาน, กรุงเทพ

 • ฿4,380,000
 • 1 1
 • 49 ตร.ม.
 • ฿89,388 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (90 ม.) ถึง G1 BTS กรุงธนบุรี
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2010
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

5 ถนนกรุงธนบุรี, คลองสาน, กรุงเทพ

 • ฿5,400,000
 • 1 1
 • 60 ตร.ม.
 • ฿90,000 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (90 ม.) ถึง G1 BTS กรุงธนบุรี
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2010
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

5 ถนนกรุงธนบุรี, คลองสาน, กรุงเทพ

 • ฿5,500,000
 • 1 1
 • 60 ตร.ม.
 • ฿91,667 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (90 ม.) ถึง G1 BTS กรุงธนบุรี
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2010
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

5 ถนนกรุงธนบุรี, คลองสาน, กรุงเทพ

 • ฿5,250,000
 • 1 1
 • 56 ตร.ม.
 • ฿93,750 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (90 ม.) ถึง G1 BTS กรุงธนบุรี
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2010
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

5 ถนนกรุงธนบุรี, คลองสาน, กรุงเทพ

 • ฿3,900,000
 • สตูดิโอ
 • 41 ตร.ม.
 • ฿95,122 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (90 ม.) ถึง G1 BTS กรุงธนบุรี
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2010
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

5 ถนนกรุงธนบุรี, คลองสาน, กรุงเทพ

 • ฿5,100,000
 • 1 1
 • 55 ตร.ม.
 • ฿92,727 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (90 ม.) ถึง G1 BTS กรุงธนบุรี
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2010
1 สัปดาห์