450 ผลการค้นหา ประกาศขายอสังหาริมทรัพย์, ราคาต่ำกว่า ฿ 1 ล้าน, ในบ้านแป้ง, บางปะอิน, พระนครศรีอยุธยา สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร

ทางหลวงหมายเลข 3469, บ้านแป้ง, บางปะอิน, พระนครศรีอยุธยา

 • ฿843,150
 • 321 ตร.ม. / 80 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿2,625 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 สัปดาห์
องค์กร
 • ฿844,200
 • 322 ตร.ม. / 80 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿2,625 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
2 สัปดาห์
องค์กร

ทางหลวงหมายเลข 3469, บ้านแป้ง, บางปะอิน, พระนครศรีอยุธยา

 • ฿846,300
 • 322 ตร.ม. / 81 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿2,625 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 สัปดาห์
องค์กร

ทางหลวงหมายเลข3469, บ้านแป้ง, บางปะอิน, พระนครศรีอยุธยา

 • ฿897,750
 • 342 ตร.ม. / 86 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿2,625 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 สัปดาห์
องค์กร

ทางหลวงหมายเลข 3469, บ้านแป้ง, บางปะอิน, พระนครศรีอยุธยา

 • ฿843,150
 • 321 ตร.ม. / 80 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿2,625 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 สัปดาห์
องค์กร
 • ฿844,200
 • 322 ตร.ม. / 80 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿2,625 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
2 สัปดาห์
องค์กร

ทางหลวงหมายเลข 3469, บ้านแป้ง, บางปะอิน, พระนครศรีอยุธยา

 • ฿846,300
 • 322 ตร.ม. / 81 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿2,625 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 สัปดาห์
องค์กร

ทางหลวงหมายเลข3469, บ้านแป้ง, บางปะอิน, พระนครศรีอยุธยา

 • ฿897,750
 • 342 ตร.ม. / 86 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿2,625 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 สัปดาห์
องค์กร
 • ฿844,200
 • 322 ตร.ม. / 80 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿2,625 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
2 สัปดาห์
องค์กร

ทางหลวงหมายเลข 3469, บ้านแป้ง, บางปะอิน, พระนครศรีอยุธยา

 • ฿846,300
 • 322 ตร.ม. / 81 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿2,625 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 สัปดาห์
องค์กร

ทางหลวงหมายเลข 3469, บ้านแป้ง, บางปะอิน, พระนครศรีอยุธยา

 • ฿843,150
 • 321 ตร.ม. / 80 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿2,625 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 สัปดาห์
องค์กร

ทางหลวงหมายเลข3469, บ้านแป้ง, บางปะอิน, พระนครศรีอยุธยา

 • ฿897,750
 • 342 ตร.ม. / 86 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿2,625 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 สัปดาห์
องค์กร
 • ฿892,500
 • 340 ตร.ม. / 85 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿2,625 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
3 วัน
องค์กร
 • ฿891,450
 • 340 ตร.ม. / 85 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿2,625 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
3 วัน
องค์กร
 • ฿891,450
 • 340 ตร.ม. / 85 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿2,625 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
3 วัน
องค์กร
 • ฿891,450
 • 340 ตร.ม. / 85 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿2,625 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
3 วัน
องค์กร
 • ฿917,700
 • 350 ตร.ม. / 87 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿2,625 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
3 วัน
องค์กร
 • ฿912,450
 • 348 ตร.ม. / 87 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿2,625 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
3 วัน
องค์กร
 • ฿909,300
 • 346 ตร.ม. / 87 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿2,625 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
3 วัน
องค์กร
 • ฿909,300
 • 346 ตร.ม. / 87 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿2,625 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
3 วัน