1,110 ผลการค้นหา ประกาศขายอสังหาริมทรัพย์, ราคาต่ำกว่า ฿ 3 ล้าน, ในบ้านแป้ง, บางปะอิน, พระนครศรีอยุธยา สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร

ทางหลวงหมายเลข 3469, บ้านแป้ง, บางปะอิน, พระนครศรีอยุธยา

 • ฿843,150
 • 321 ตร.ม. / 80 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿2,625 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 สัปดาห์
องค์กร
 • ฿844,200
 • 322 ตร.ม. / 80 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿2,625 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
1 สัปดาห์
องค์กร

ทางหลวงหมายเลข 3469, บ้านแป้ง, บางปะอิน, พระนครศรีอยุธยา

 • ฿846,300
 • 322 ตร.ม. / 81 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿2,625 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 สัปดาห์
องค์กร

ทางหลวงหมายเลข3469, บ้านแป้ง, บางปะอิน, พระนครศรีอยุธยา

 • ฿897,750
 • 342 ตร.ม. / 86 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿2,625 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 สัปดาห์
องค์กร
 • ฿1,208,550
 • 460 ตร.ม. / 1 งาน 15 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿2,625 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
1 สัปดาห์
องค์กร
 • ฿1,302,000
 • 496 ตร.ม. / 1 งาน 24 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿2,625 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 สัปดาห์
องค์กร

ทางหลวงหมายเลข 3469, บ้านแป้ง, บางปะอิน, พระนครศรีอยุธยา

 • ฿1,246,200
 • 322 ตร.ม. / 80 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿3,875 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
1 สัปดาห์
องค์กร
 • ฿1,357,200
 • 418 ตร.ม. / 1 งาน 4 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿3,250 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 สัปดาห์
องค์กร

ทางหลวงหมายเลข 3469, บ้านแป้ง, บางปะอิน, พระนครศรีอยุธยา

 • ฿2,359,100
 • 609 ตร.ม. / 1 งาน 52 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿3,875 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 สัปดาห์
องค์กร

ทางหลวงหมายเลข 3469, บ้านแป้ง, บางปะอิน, พระนครศรีอยุธยา

 • ฿843,150
 • 321 ตร.ม. / 80 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿2,625 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 สัปดาห์
องค์กร
 • ฿844,200
 • 322 ตร.ม. / 80 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿2,625 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
1 สัปดาห์
องค์กร

ทางหลวงหมายเลข 3469, บ้านแป้ง, บางปะอิน, พระนครศรีอยุธยา

 • ฿846,300
 • 322 ตร.ม. / 81 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿2,625 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 สัปดาห์
องค์กร

ทางหลวงหมายเลข3469, บ้านแป้ง, บางปะอิน, พระนครศรีอยุธยา

 • ฿897,750
 • 342 ตร.ม. / 86 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿2,625 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 สัปดาห์
องค์กร
 • ฿1,208,550
 • 460 ตร.ม. / 1 งาน 15 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿2,625 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
1 สัปดาห์
องค์กร
 • ฿1,302,000
 • 496 ตร.ม. / 1 งาน 24 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿2,625 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 สัปดาห์
องค์กร

ทางหลวงหมายเลข 3469, บ้านแป้ง, บางปะอิน, พระนครศรีอยุธยา

 • ฿1,246,200
 • 322 ตร.ม. / 80 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿3,875 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
1 สัปดาห์
องค์กร
 • ฿1,357,200
 • 418 ตร.ม. / 1 งาน 4 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿3,250 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 สัปดาห์
องค์กร

ทางหลวงหมายเลข 3469, บ้านแป้ง, บางปะอิน, พระนครศรีอยุธยา

 • ฿2,359,100
 • 609 ตร.ม. / 1 งาน 52 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿3,875 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 สัปดาห์
องค์กร
 • ฿844,200
 • 322 ตร.ม. / 80 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿2,625 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
1 สัปดาห์
องค์กร

ทางหลวงหมายเลข 3469, บ้านแป้ง, บางปะอิน, พระนครศรีอยุธยา

 • ฿846,300
 • 322 ตร.ม. / 81 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿2,625 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 สัปดาห์