23 ผลการค้นหา ประกาศขายอสังหาริมทรัพย์ ในยโสธร สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿5,900,000
 • 11840 ตร.ม. / 7 ไร่ 1 งาน 60 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿498 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿1,000,000
 • 16864 ตร.ม. / 10 ไร่ 2 งาน 16 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿59 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 วัน
องค์กร Viewed

ทรายมูล, ทรายมูล, ยโสธร

 • ฿7,517,500
 • 12003 ตร.ม. / 7 ไร่ 2 งาน 1 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿626 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
3 วัน
Viewed
 • ฿130,000
 • 23408 ตร.ม. / 14 ไร่ 2 งาน 52 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿6 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
4 วัน
Viewed
 • ฿130,000
 • 24000 ตร.ม. / 15 ไร่ (ที่ดิน)
 • ฿5 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
4 วัน
Viewed
 • ฿1,750,000
 • 11200 ตร.ม. / 7 ไร่ (ที่ดิน)
 • ฿156 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
1 สัปดาห์
Viewed
 • ฿370,000
 • 6400 ตร.ม. / 3 ไร่ 3 งาน 100 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿58 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
1 สัปดาห์
Viewed
 • ฿15,500,000
 • 24296 ตร.ม. / 15 ไร่ 74 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿638 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
1 สัปดาห์
Viewed

ทางหลวงชนบท ยส.3020, หนองเรือ, เมืองยโสธร, ยโสธร

 • ฿6,450,000
 • 68800 ตร.ม. / 43 ไร่ (ที่ดิน)
 • ฿94 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿24,225,000
 • 25660 ตร.ม. / 16 ไร่ 15 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿944 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿15,000,000
 • 24020 ตร.ม. / 15 ไร่ 5 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿624 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

เทศบาล 16 อรุณวงศ์ 2, ลุมพุก, คำเขื่อนแก้ว, ยโสธร

 • ฿7,990,000
 • 50058 ตร.ม. / 31 ไร่ 1 งาน 15 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿160 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

อรุณประเสริฐ (ทล.202), สำราญ, เมืองยโสธร, ยโสธร

 • ฿5,859,000
 • 24 ตร.ม. / 6 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿244,125 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

46/1 เทศบาล 10, ในเมือง, เมืองยโสธร, ยโสธร

 • ฿4,490,000
 • 1226 ตร.ม. / 3 งาน 6 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿3,664 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

บ้านหนองสมบูรณ์ หมู่ที่ 16 สายเลิงนกทา-ยโสธร (ทล.2169), สวาท, เลิงนกทา, ยโสธร

 • ฿1,390,000
 • 7408 ตร.ม. / 4 ไร่ 2 งาน 52 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿188 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 สัปดาห์
Viewed

17/2 วารีราชเดช, เขื่องคำ, เมืองยโสธร, ยโสธร

 • ฿1,500,000
 • 2 2
 • 110 ตร.ม.
 • ฿13,636 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
2 สัปดาห์
Viewed

404/17 วิทยธำรงค์, เขื่องคำ, เมืองยโสธร, ยโสธร

 • ฿1,200,000
 • 3 2
 • 105 ตร.ม.
 • ฿11,429 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
2 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿6,450,000
 • 68800 ตร.ม. / 43 ไร่ (ที่ดิน)
 • ฿94 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
2 สัปดาห์
Viewed
 • ฿200,000
 • 86400 ตร.ม. / 54 ไร่ (ที่ดิน)
 • ฿2 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
2 สัปดาห์