273 ผลการค้นหา ประกาศขายอสังหาริมทรัพย์, ราคาต่ำกว่า ฿ 1 ล้าน, ในเมืองสมุทรปราการ, สมุทรปราการ สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed

63/66 สินสมบูรณ์ 1 สุขุมวิท (ทล.3), ท้ายบ้านใหม่, เมืองสมุทรปราการ, สมุทรปราการ

 • ฿162,000
 • 20 ตร.ม.
 • ฿8,100 / ตารางเมตร
 • อพาร์ทเมนท์
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

63/11 สินสมบูรณ์ 1 สุขุมวิท (ทล.3), ท้ายบ้านใหม่, เมืองสมุทรปราการ, สมุทรปราการ

 • ฿163,000
 • 21 ตร.ม.
 • ฿7,762 / ตารางเมตร
 • อพาร์ทเมนท์
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

63/42 สินสมบูรณ์ 1 สุขุมวิท (ทล.3), ท้ายบ้านใหม่, เมืองสมุทรปราการ, สมุทรปราการ

 • ฿173,000
 • 20 ตร.ม.
 • ฿8,650 / ตารางเมตร
 • อพาร์ทเมนท์
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

63/44 สินสมบูรณ์ 1 สุขุมวิท (ทล.3), ท้ายบ้านใหม่, เมืองสมุทรปราการ, สมุทรปราการ

 • ฿176,000
 • 20 ตร.ม.
 • ฿8,800 / ตารางเมตร
 • อพาร์ทเมนท์
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

63/50 สินสมบูรณ์ 1 สุขุมวิท (ทล.3), ท้ายบ้านใหม่, เมืองสมุทรปราการ, สมุทรปราการ

 • ฿173,000
 • 20 ตร.ม.
 • ฿8,650 / ตารางเมตร
 • อพาร์ทเมนท์
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

63/56 สินสมบูรณ์ 1 สุขุมวิท (ทล.3), ท้ายบ้านใหม่, เมืองสมุทรปราการ, สมุทรปราการ

 • ฿173,000
 • 20 ตร.ม.
 • ฿8,650 / ตารางเมตร
 • อพาร์ทเมนท์
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

63/58 สินสมบูรณ์ 1 สุขุมวิท (ทล.3), ท้ายบ้านใหม่, เมืองสมุทรปราการ, สมุทรปราการ

 • ฿162,000
 • 20 ตร.ม.
 • ฿8,100 / ตารางเมตร
 • อพาร์ทเมนท์
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

63/60 สินสมบูรณ์ 1 สุขุมวิท (ทล.3), ท้ายบ้านใหม่, เมืองสมุทรปราการ, สมุทรปราการ

 • ฿162,000
 • 20 ตร.ม.
 • ฿8,100 / ตารางเมตร
 • อพาร์ทเมนท์
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

63/61 สินสมบูรณ์ 1 สุขุมวิท (ทล.3), ท้ายบ้านใหม่, เมืองสมุทรปราการ, สมุทรปราการ

 • ฿162,000
 • 21 ตร.ม.
 • ฿7,714 / ตารางเมตร
 • อพาร์ทเมนท์
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

63/62 สินสมบูรณ์ 1 สุขุมวิท (ทล.3), ท้ายบ้านใหม่, เมืองสมุทรปราการ, สมุทรปราการ

 • ฿162,000
 • 20 ตร.ม.
 • ฿8,100 / ตารางเมตร
 • อพาร์ทเมนท์
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

63/64 สินสมบูรณ์ 1 สุขุมวิท (ทล.3), ท้ายบ้านใหม่, เมืองสมุทรปราการ, สมุทรปราการ

 • ฿161,000
 • 20 ตร.ม.
 • ฿8,050 / ตารางเมตร
 • อพาร์ทเมนท์
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

63/65 สินสมบูรณ์ 1 สุขุมวิท (ทล.3), ท้ายบ้านใหม่, เมืองสมุทรปราการ, สมุทรปราการ

 • ฿162,000
 • 21 ตร.ม.
 • ฿7,714 / ตารางเมตร
 • อพาร์ทเมนท์
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

63/54 สินสมบูรณ์ 1 สุขุมวิท (ทล.3), ท้ายบ้านใหม่, เมืองสมุทรปราการ, สมุทรปราการ

 • ฿178,000
 • 20 ตร.ม.
 • ฿8,900 / ตารางเมตร
 • อพาร์ทเมนท์
1 สัปดาห์