ประกาศขายที่ดิน กรุงเทพ 127 ประกาศ สร้างการแจ้งเตือน.

  แสดงแผนที่
4
Featured Agent Viewed
 • ฿93,299,000
 • 4724 ตร.ม. / 2 ไร่ 3 งาน 81 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿19,750 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
2 สัปดาห์
Featured Agent Viewed
 • ฿117,500,000
 • 18800 ตร.ม. / 11 ไร่ 3 งาน (ที่ดิน)
 • ฿6,250 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 สัปดาห์
Viewed
 • ฿80,175,000
 • 12828 ตร.ม. / 8 ไร่ 7 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿6,250 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
6 วัน
องค์กร Viewed

บางพรม, ตลิ่งชัน, กรุงเทพ

 • ฿8,000,000
 • 800 ตร.ม. / 2 งาน (ที่ดิน)
 • ฿10,000 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
52 นาที
องค์กร Viewed

บางพรม, ตลิ่งชัน, กรุงเทพ

 • ฿26,208,000
 • 2621 ตร.ม. / 1 ไร่ 2 งาน 55 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿10,000 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
52 นาที
Viewed
 • ฿5,300,000
 • 368 ตร.ม. / 92 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿14,402 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
14 ชั่วโมง
Viewed

บางพรม, ตลิ่งชัน, กรุงเทพ

 • 400 ตร.ม. / 1 งาน (ที่ดิน)
 • ที่ดิน
1 วัน
Viewed

สวนผัก, บางระมาด, ตลิ่งชัน, กรุงเทพ

 • ฿3,500,000
 • 412 ตร.ม. / 1 งาน 3 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿8,495 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
1 วัน
Viewed

9 กาญจนาภิเษก, บางระมาด, ตลิ่งชัน, กรุงเทพ

 • ฿68,800,000
 • 6400 ตร.ม. / 4 ไร่ (ที่ดิน)
 • ฿10,750 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿19,500,000
 • 1196 ตร.ม. / 2 งาน 99 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿16,304 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 วัน
Viewed

บางระมาด, ตลิ่งชัน, กรุงเทพ

 • ฿8,900,000
 • 1044 ตร.ม. / 2 งาน 61 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿8,525 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 วัน
Viewed

ทวีวัฒนา 19/1, บางพรม, ตลิ่งชัน, กรุงเทพ

 • ฿30,336,000
 • 7584 ตร.ม. / 4 ไร่ 2 งาน 96 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿4,000 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
1 วัน
Viewed
 • ฿10,374,000
 • 1092 ตร.ม. / 2 งาน 73 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿9,500 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 วัน
องค์กร Viewed

บางพรม, บางพรม, ตลิ่งชัน, กรุงเทพ

 • ฿32,960,000
 • 1648 ตร.ม. / 1 ไร่ 12 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿20,000 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 วัน
Viewed

1 พุทธมณฑล สาย1, ตลิ่งชัน, ตลิ่งชัน, กรุงเทพ

 • ฿8,080,000
 • 404 ตร.ม. / 1 งาน 1 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿20,000 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
2 วัน
Viewed

บางระมาด, บางระมาด, ตลิ่งชัน, กรุงเทพ

 • ฿291,216,000
 • 24268 ตร.ม. / 15 ไร่ 67 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿12,000 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
2 วัน
Viewed
 • ฿91,035,000
 • 6936 ตร.ม. / 4 ไร่ 1 งาน 34 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿13,125 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
2 วัน
องค์กร Viewed

บางระมาด, ตลิ่งชัน, กรุงเทพ

 • ฿4,416,000
 • 384 ตร.ม. / 96 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿11,500 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿1,700,000
 • 624 ตร.ม. / 1 งาน 56 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿2,724 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 วัน
Viewed
 • ฿17,000,000
 • 800 ตร.ม. / 2 งาน (ที่ดิน)
 • ฿21,250 / ตารางเมตร
 • 11 นาที (850 ม.) ถึง BL30 MRT สามยอด
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
3 วัน
Viewed
 • ฿3,750,000
 • 516 ตร.ม. / 1 งาน 29 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿7,267 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
3 วัน