ประกาศขายที่ดิน นครราชสีมา 383 ประกาศ สร้างการแจ้งเตือน.

  แสดงแผนที่
4
Viewed

โป่งตาลอง, ปากช่อง, นครราชสีมา

 • ฿240,000,000
 • 64000 ตร.ม. / 40 ไร่ (ที่ดิน)
 • ฿3,750 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
2 วัน
Viewed
 • ฿10,000,000
 • 1048 ตร.ม. / 2 งาน 62 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿9,542 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
4 วัน
Viewed

คลองม่วง, ปากช่อง, นครราชสีมา

 • ฿65,000,000
 • 77968 ตร.ม. / 48 ไร่ 2 งาน 92 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿834 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
3 นาที
Viewed
 • ฿850,000
 • 1000 ตร.ม. / 2 งาน 50 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿850 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

ปากช่อง, ปากช่อง, นครราชสีมา

 • ฿10,642,500
 • 3300 ตร.ม. / 2 ไร่ 25 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿3,225 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

ปากช่อง, ปากช่อง, นครราชสีมา

 • ฿1,323,080
 • 241 ตร.ม. / 60 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿5,500 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

ขนงพระ, ปากช่อง, นครราชสีมา

 • ฿5,000,000
 • 1000 ตร.ม. / 2 งาน 50 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿5,000 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

กลางดง, ปากช่อง, นครราชสีมา

 • ฿800,000
 • 400 ตร.ม. / 1 งาน (ที่ดิน)
 • ฿2,000 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿2,320,000
 • 928 ตร.ม. / 2 งาน 32 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿2,500 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

ขนงพระ, ปากช่อง, นครราชสีมา

 • ฿1,510,000
 • 604 ตร.ม. / 1 งาน 51 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿2,500 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

พญาเย็น, ปากช่อง, นครราชสีมา

 • ฿329,880,000
 • 131952 ตร.ม. / 82 ไร่ 1 งาน 88 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿2,500 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

หมูสี, ปากช่อง, นครราชสีมา

 • ฿45,000,000
 • 2148 ตร.ม. / 1 ไร่ 1 งาน 37 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿20,950 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

ขนงพระ, ปากช่อง, นครราชสีมา

 • ฿39,000,000
 • 13536 ตร.ม. / 8 ไร่ 1 งาน 84 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿2,881 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

หนองสาหร่าย, ปากช่อง, นครราชสีมา

 • ฿40,487,500
 • 25912 ตร.ม. / 16 ไร่ 78 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿1,562 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

ขนงพระ, ปากช่อง, นครราชสีมา

 • ฿5,500,000
 • 820 ตร.ม. / 2 งาน 5 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿6,711 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 ชั่วโมง