AGUSTON Sukhumvit 22 ประกาศให้เช่า 78 ประกาศ สร้างการแจ้งเตือน

  แสดงแผนที่
เอเจนต์ที่ได้รับการยืนยันตัวตน NEW
เราให้เอเจนต์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนและข้อมูลการติดต่อ เพื่อให้แพลตฟอร์มของเรามีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยในการใช้งานมากที่สุด
ยืนยันตัวตน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

140 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿55,000 /เดือน
 • 2 2
 • 90 ตร.ม.
 • ฿611.11 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (620 ม.) ถึง BL23 MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2010
3 ชั่วโมง
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

140 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿150,000 /เดือน
 • 3 4
 • 160 ตร.ม.
 • ฿937.50 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (620 ม.) ถึง BL23 MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2010
6 ชั่วโมง
Viewed

140 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿32,000 /เดือน
 • 1 1
 • 58 ตร.ม.
 • ฿551.72 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (620 ม.) ถึง BL23 MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2010
1 วัน

140 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿32,000 /เดือน
 • 1 1
 • 55 ตร.ม.
 • ฿581.82 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (620 ม.) ถึง BL23 MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 • คอนโด
 • ไม่มี
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2010
1 วัน

140 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿35,000 /เดือน
 • 1 1
 • 56 ตร.ม.
 • ฿625.00 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (620 ม.) ถึง BL23 MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2010
1 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

140 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿32,000 /เดือน
 • 1 1
 • 58 ตร.ม.
 • ฿551.72 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (620 ม.) ถึง BL23 MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2010
1 วัน
Viewed

140 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿30,000 /เดือน
 • 1 1
 • 51 ตร.ม.
 • ฿588.24 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (620 ม.) ถึง BL23 MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 • คอนโด
 • มีบางส่วน
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2010
1 วัน
Viewed

140 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿32,000 /เดือน
 • 1 1
 • 58 ตร.ม.
 • ฿551.72 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (620 ม.) ถึง BL23 MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 • คอนโด
 • มีบางส่วน
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2010
2 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

140 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿55,000 /เดือน
 • 2 2
 • 95 ตร.ม.
 • ฿578.95 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (620 ม.) ถึง BL23 MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2010
2 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

140 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿90,000 /เดือน
 • 2 2
 • 138 ตร.ม.
 • ฿652.17 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (620 ม.) ถึง BL23 MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 • คอนโด
 • มีบางส่วน
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2010
2 วัน

140 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿30,000 /เดือน
 • 1 1
 • 52 ตร.ม.
 • ฿576.92 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (620 ม.) ถึง BL23 MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2010
2 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

140 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿89,000 /เดือน
 • 3 3
 • 137 ตร.ม.
 • ฿649.64 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (620 ม.) ถึง BL23 MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2010
2 วัน

140 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿55,000 /เดือน
 • 2 2
 • 85 ตร.ม.
 • ฿647.06 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (620 ม.) ถึง BL23 MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 • คอนโด
 • ไม่มี
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2010
3 วัน

140 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿78,000 /เดือน
 • 3 4
 • 155 ตร.ม.
 • ฿503.23 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (620 ม.) ถึง BL23 MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2010
3 วัน

140 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿95,000 /เดือน
 • 3 3
 • 138 ตร.ม.
 • ฿688.41 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (620 ม.) ถึง BL23 MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 • คอนโด
 • มีบางส่วน
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2010
3 วัน

140 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿35,000 /เดือน
 • 1 1
 • 56 ตร.ม.
 • ฿625.00 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (620 ม.) ถึง BL23 MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2010
5 วัน

140 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿35,000 /เดือน
 • 1 1
 • 55 ตร.ม.
 • ฿636.36 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (620 ม.) ถึง BL23 MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2010
5 วัน

140 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿43,000 /เดือน
 • 1 1
 • 58 ตร.ม.
 • ฿741.38 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (620 ม.) ถึง BL23 MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2010
5 วัน