Dcondo รัตนาธิเบศร์ (ดี คอนโด รัตนาธิเบศร์) ประกาศให้เช่า 13 ประกาศ สร้างการแจ้งเตือน.

  แสดงแผนที่
เอเจนต์ที่ได้รับการยืนยันตัวตน NEW
เราให้เอเจนต์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนและข้อมูลการติดต่อ เพื่อให้แพลตฟอร์มของเรามีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยในการใช้งานมากที่สุด
ยืนยันตัวตน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

115 ถนนรัตนาธิเบศร์, ไทรม้า, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿5,500 /เดือน
 • 1 1
 • 30 ตร.ม.
 • ฿183.33 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (80 ม.) ถึง PP07 MRT ไทรม้า
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
1 วัน
Viewed

115 ถนนรัตนาธิเบศร์, ไทรม้า, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿6,500 /เดือน
 • 1 1
 • 29 ตร.ม.
 • ฿224.14 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (80 ม.) ถึง PP07 MRT ไทรม้า
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
3 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

115 ถนนรัตนาธิเบศร์, ไทรม้า, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿7,500 /เดือน
 • 1 1
 • 30 ตร.ม.
 • ฿250.00 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (80 ม.) ถึง PP07 MRT ไทรม้า
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
3 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

115 ถนนรัตนาธิเบศร์, ไทรม้า, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿5,000 /เดือน
 • 1 1
 • 29 ตร.ม.
 • ฿172.41 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (80 ม.) ถึง PP07 MRT ไทรม้า
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

115 ถนนรัตนาธิเบศร์, ไทรม้า, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿6,500 /เดือน
 • 1 1
 • 30 ตร.ม.
 • ฿216.67 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (80 ม.) ถึง PP07 MRT ไทรม้า
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

115 ถนนรัตนาธิเบศร์, ไทรม้า, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿5,500 /เดือน
 • 1 1
 • 30 ตร.ม.
 • ฿183.33 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (80 ม.) ถึง PP07 MRT ไทรม้า
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

115 ถนนรัตนาธิเบศร์, ไทรม้า, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿6,000 /เดือน
 • 1 1
 • 29 ตร.ม.
 • ฿206.90 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (80 ม.) ถึง PP07 MRT ไทรม้า
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

115 ถนนรัตนาธิเบศร์, ไทรม้า, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿5,000 /เดือน
 • 1 1
 • 30 ตร.ม.
 • ฿166.67 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (80 ม.) ถึง PP07 MRT ไทรม้า
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
2 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

115 ถนนรัตนาธิเบศร์, ไทรม้า, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿7,500 /เดือน
 • 1 1
 • 30 ตร.ม.
 • ฿250.00 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (80 ม.) ถึง PP07 MRT ไทรม้า
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
2 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

115 ถนนรัตนาธิเบศร์, ไทรม้า, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿6,500 /เดือน
 • 1 1
 • 29 ตร.ม.
 • ฿224.14 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (80 ม.) ถึง PP07 MRT ไทรม้า
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
3 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

115 ถนนรัตนาธิเบศร์, ไทรม้า, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿5,500 /เดือน
 • 1 1
 • 28 ตร.ม.
 • ฿196.43 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (80 ม.) ถึง PP07 MRT ไทรม้า
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
4 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

115 ถนนรัตนาธิเบศร์, ไทรม้า, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿6,000 /เดือน
 • 1 1
 • 30 ตร.ม.
 • ฿200.00 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (80 ม.) ถึง PP07 MRT ไทรม้า
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
4 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

115 ถนนรัตนาธิเบศร์, ไทรม้า, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿5,500 /เดือน
 • 1 1
 • 28 ตร.ม.
 • ฿196.43 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (80 ม.) ถึง PP07 MRT ไทรม้า
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
4 สัปดาห์
 • «
 • 1
 • »