Elements Srinakarin : อิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์ ประกาศให้เช่า 14 ประกาศ สร้างการแจ้งเตือน

  แสดงแผนที่
เอเจนต์ที่ได้รับการยืนยันตัวตน NEW
เราให้เอเจนต์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนและข้อมูลการติดต่อ เพื่อให้แพลตฟอร์มของเรามีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยในการใช้งานมากที่สุด
ยืนยันตัวตน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

43-1 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 4 ถนนศรีนครินทร์, หนองบอน, ประเวศ, กรุงเทพ

 • ฿12,000 /เดือน
 • 1 1
 • 37 ตร.ม.
 • ฿324.32 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
1 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

43-1 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 4 ถนนศรีนครินทร์, หนองบอน, ประเวศ, กรุงเทพ

 • ฿18,000 /เดือน
 • 2 2
 • 67 ตร.ม.
 • ฿268.66 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ไม่มี
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

43-1 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 4 ถนนศรีนครินทร์, หนองบอน, ประเวศ, กรุงเทพ

 • ฿13,000 /เดือน
 • 1 1
 • 42 ตร.ม.
 • ฿309.52 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
2 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

43-1 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 4 ถนนศรีนครินทร์, หนองบอน, ประเวศ, กรุงเทพ

 • ฿17,000 /เดือน
 • 2 2
 • 58 ตร.ม.
 • ฿293.10 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
2 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

43-1 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 4 ถนนศรีนครินทร์, หนองบอน, ประเวศ, กรุงเทพ

 • ฿15,000 /เดือน
 • 2 2
 • 58 ตร.ม.
 • ฿258.62 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
2 สัปดาห์

43-1 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 4 ถนนศรีนครินทร์, หนองบอน, ประเวศ, กรุงเทพ

 • ฿12,000 /เดือน
 • 1 1
 • 37 ตร.ม.
 • ฿324.32 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
2 สัปดาห์

43-1 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 4 ถนนศรีนครินทร์, หนองบอน, ประเวศ, กรุงเทพ

 • ฿12,000 /เดือน
 • 1 1
 • 37 ตร.ม.
 • ฿324.32 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
2 สัปดาห์
Viewed

43-1 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 4 ถนนศรีนครินทร์, หนองบอน, ประเวศ, กรุงเทพ

 • ฿18,000 /เดือน
 • 2 2
 • 58 ตร.ม.
 • ฿310.34 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
2 สัปดาห์
Viewed

43-1 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 4 ถนนศรีนครินทร์, หนองบอน, ประเวศ, กรุงเทพ

 • ฿10,000 /เดือน
 • 1 1
 • 37 ตร.ม.
 • ฿270.27 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
2 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

43-1 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 4 ถนนศรีนครินทร์, หนองบอน, ประเวศ, กรุงเทพ

 • ฿12,000 /เดือน
 • 1 1
 • 37 ตร.ม.
 • ฿324.32 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
2 สัปดาห์

43-1 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 4 ถนนศรีนครินทร์, หนองบอน, ประเวศ, กรุงเทพ

 • ฿9,500 /เดือน
 • 1 1
 • 37 ตร.ม.
 • ฿256.76 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
2 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

43-1 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 4 ถนนศรีนครินทร์, หนองบอน, ประเวศ, กรุงเทพ

 • ฿10,000 /เดือน
 • 1 1
 • 37 ตร.ม.
 • ฿270.27 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
3 สัปดาห์
Viewed

43-1 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 4 ถนนศรีนครินทร์, หนองบอน, ประเวศ, กรุงเทพ

 • ฿17,000 /เดือน
 • 2 2
 • 63 ตร.ม.
 • ฿271.09 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
3 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

43-1 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 4 ถนนศรีนครินทร์, หนองบอน, ประเวศ, กรุงเทพ

 • ฿20,000 /เดือน
 • 2 2
 • 67 ตร.ม.
 • ฿299.40 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
4 สัปดาห์
 • «
 • 1
 • »