Fuse Sense บางแค (ฟิวส์ เซนเซ่ บางแค) ประกาศให้เช่า 35 ประกาศ สร้างการแจ้งเตือน.

  แสดงแผนที่
เอเจนต์ที่ได้รับการยืนยันตัวตน NEW
เราให้เอเจนต์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนและข้อมูลการติดต่อ เพื่อให้แพลตฟอร์มของเรามีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยในการใช้งานมากที่สุด
ยืนยันตัวตน

- ถนนพุทธมณฑล สาย 2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร, บางแคเหนือ, บางแค, กรุงเทพ

 • ฿12,500 /เดือน
 • 2 2
 • 46 ตร.ม.
 • ฿270.10 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
1 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

- ถนนพุทธมณฑล สาย 2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร, บางแคเหนือ, บางแค, กรุงเทพ

 • ฿12,500 /เดือน
 • 2 2
 • 50 ตร.ม.
 • ฿250.00 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
1 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

- ถนนพุทธมณฑล สาย 2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร, บางแคเหนือ, บางแค, กรุงเทพ

 • ฿12,500 /เดือน
 • 2 2
 • 50 ตร.ม.
 • ฿250.00 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
1 วัน
Viewed

- ถนนพุทธมณฑล สาย 2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร, บางแคเหนือ, บางแค, กรุงเทพ

 • ฿12,500 /เดือน
 • 2 1
 • 50 ตร.ม.
 • ฿250.00 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
2 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

- ถนนพุทธมณฑล สาย 2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร, บางแคเหนือ, บางแค, กรุงเทพ

 • ฿12,500 /เดือน
 • 2 2
 • 50 ตร.ม.
 • ฿250.00 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
2 วัน
Viewed

- ถนนพุทธมณฑล สาย 2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร, บางแคเหนือ, บางแค, กรุงเทพ

 • ฿12,500 /เดือน
 • 2 1
 • 50 ตร.ม.
 • ฿250.00 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
2 วัน

- ถนนพุทธมณฑล สาย 2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร, บางแคเหนือ, บางแค, กรุงเทพ

 • ฿12,500 /เดือน
 • 2 2
 • 50 ตร.ม.
 • ฿250.00 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
2 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

- ถนนพุทธมณฑล สาย 2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร, บางแคเหนือ, บางแค, กรุงเทพ

 • ฿12,500 /เดือน
 • 2 1
 • 50 ตร.ม.
 • ฿250.00 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • มีบางส่วน
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
2 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

- ถนนพุทธมณฑล สาย 2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร, บางแคเหนือ, บางแค, กรุงเทพ

 • ฿6,500 /เดือน
 • 1 1
 • 25 ตร.ม.
 • ฿260.00 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
3 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

- ถนนพุทธมณฑล สาย 2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร, บางแคเหนือ, บางแค, กรุงเทพ

 • ฿7,000 /เดือน
 • 1 1
 • 27 ตร.ม.
 • ฿259.26 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
3 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

- ถนนพุทธมณฑล สาย 2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร, บางแคเหนือ, บางแค, กรุงเทพ

 • ฿6,500 /เดือน
 • 1 1
 • 27 ตร.ม.
 • ฿240.74 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
3 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

- ถนนพุทธมณฑล สาย 2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร, บางแคเหนือ, บางแค, กรุงเทพ

 • ฿7,000 /เดือน
 • 1 1
 • 27 ตร.ม.
 • ฿259.26 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
3 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

- ถนนพุทธมณฑล สาย 2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร, บางแคเหนือ, บางแค, กรุงเทพ

 • ฿7,000 /เดือน
 • 1 1
 • 27 ตร.ม.
 • ฿259.26 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
3 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

- ถนนพุทธมณฑล สาย 2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร, บางแคเหนือ, บางแค, กรุงเทพ

 • ฿14,000 /เดือน
 • 2 2
 • 46 ตร.ม.
 • ฿304.35 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
3 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

- ถนนพุทธมณฑล สาย 2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร, บางแคเหนือ, บางแค, กรุงเทพ

 • ฿13,000 /เดือน
 • 2 2
 • 46 ตร.ม.
 • ฿282.61 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
3 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

- ถนนพุทธมณฑล สาย 2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร, บางแคเหนือ, บางแค, กรุงเทพ

 • ฿6,500 /เดือน
 • 1 1
 • 25 ตร.ม.
 • ฿260.00 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
3 วัน