Niche Mono Bangna : เดอะ นิช โมโน บางนา (อาคาร A และ B) ประกาศให้เช่า 9 ประกาศ สร้างการแจ้งเตือน.

  แสดงแผนที่
เอเจนต์ที่ได้รับการยืนยันตัวตน NEW
เราให้เอเจนต์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนและข้อมูลการติดต่อ เพื่อให้แพลตฟอร์มของเรามีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยในการใช้งานมากที่สุด
ยืนยันตัวตน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ซ. เดอะ นิช โมโน บางนา, บางนา, บางนา, กรุงเทพ

 • ฿8,500 /เดือน
 • 1 1
 • 35 ตร.ม.
 • ฿242.86 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
19 ชั่วโมง
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ซ. เดอะ นิช โมโน บางนา, บางนา, บางนา, กรุงเทพ

 • ฿8,500 /เดือน
 • 1 1
 • 35 ตร.ม.
 • ฿242.86 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
2 วัน
Viewed

ซ. เดอะ นิช โมโน บางนา, บางนา, บางนา, กรุงเทพ

 • ฿7,000 /เดือน
 • 1 1
 • 41 ตร.ม.
 • ฿170.73 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
2 วัน
Viewed

ซ. เดอะ นิช โมโน บางนา, บางนา, บางนา, กรุงเทพ

 • ฿9,000 /เดือน
 • 1 1
 • 35 ตร.ม.
 • ฿257.14 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ซ. เดอะ นิช โมโน บางนา, บางนา, บางนา, กรุงเทพ

 • ฿12,000 /เดือน
 • 1 1
 • 40 ตร.ม.
 • ฿300.00 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
2 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ซ. เดอะ นิช โมโน บางนา, บางนา, บางนา, กรุงเทพ

 • ฿9,000 /เดือน
 • 1 1
 • 38 ตร.ม.
 • ฿236.84 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
2 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ซ. เดอะ นิช โมโน บางนา, บางนา, บางนา, กรุงเทพ

 • ฿10,000 /เดือน
 • 1 1
 • 40 ตร.ม.
 • ฿250.00 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
2 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ซ. เดอะ นิช โมโน บางนา, บางนา, บางนา, กรุงเทพ

 • ฿8,500 /เดือน
 • 1 1
 • 35 ตร.ม.
 • ฿242.86 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
2 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ซ. เดอะ นิช โมโน บางนา, บางนา, บางนา, กรุงเทพ

 • ฿12,000 /เดือน
 • 1 1
 • 32 ตร.ม.
 • ฿375.00 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
1 เดือน
 • «
 • 1
 • »