Onyx Phahonyothin ประกาศให้เช่า 33 ประกาศ สร้างการแจ้งเตือน

  แสดงแผนที่
เอเจนต์ที่ได้รับการยืนยันตัวตน NEW
เราให้เอเจนต์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนและข้อมูลการติดต่อ เพื่อให้แพลตฟอร์มของเรามีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยในการใช้งานมากที่สุด
ยืนยันตัวตน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

1505 ถนนพหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿20,000 /เดือน
 • 1 1
 • 40 ตร.ม.
 • ฿500.00 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (270 ม.) ถึง N7 BTS สะพานควาย
 • คอนโด
 • ไม่มี
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
17 ชั่วโมง

1505 ถนนพหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿15,000 /เดือน
 • 1 1
 • 30 ตร.ม.
 • ฿500.00 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (270 ม.) ถึง N7 BTS สะพานควาย
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
1 วัน

1505 ถนนพหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿16,000 /เดือน
 • 1 1
 • 43 ตร.ม.
 • ฿373.48 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (270 ม.) ถึง N7 BTS สะพานควาย
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
3 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

1505 ถนนพหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿18,000 /เดือน
 • 1 1
 • 40 ตร.ม.
 • ฿450.00 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (270 ม.) ถึง N7 BTS สะพานควาย
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
3 วัน
Viewed

1505 ถนนพหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿20,000 /เดือน
 • 1 1
 • 44 ตร.ม.
 • ฿454.55 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (270 ม.) ถึง N7 BTS สะพานควาย
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
4 วัน

1505 ถนนพหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿18,500 /เดือน
 • 1 1
 • 40 ตร.ม.
 • ฿462.50 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (270 ม.) ถึง N7 BTS สะพานควาย
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
5 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

1505 ถนนพหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿19,000 /เดือน
 • 1 1
 • 40 ตร.ม.
 • ฿475.00 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (270 ม.) ถึง N7 BTS สะพานควาย
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
5 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

1505 ถนนพหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿15,000 /เดือน
 • 1 1
 • 30 ตร.ม.
 • ฿500.00 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (270 ม.) ถึง N7 BTS สะพานควาย
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
5 วัน

1505 ถนนพหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿18,500 /เดือน
 • 1 1
 • 40 ตร.ม.
 • ฿462.50 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (270 ม.) ถึง N7 BTS สะพานควาย
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
6 วัน

1505 ถนนพหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿16,000 /เดือน
 • 1 1
 • 31 ตร.ม.
 • ฿516.13 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (270 ม.) ถึง N7 BTS สะพานควาย
 • คอนโด
 • ไม่มี
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
1 สัปดาห์

1505 ถนนพหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿20,000 /เดือน
 • 1 1
 • 41 ตร.ม.
 • ฿487.80 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (270 ม.) ถึง N7 BTS สะพานควาย
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

1505 ถนนพหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿18,500 /เดือน
 • 1 1
 • 40 ตร.ม.
 • ฿462.50 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (270 ม.) ถึง N7 BTS สะพานควาย
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

1505 ถนนพหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿15,000 /เดือน
 • 1 1
 • 30 ตร.ม.
 • ฿500.00 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (270 ม.) ถึง N7 BTS สะพานควาย
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

1505 ถนนพหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿19,000 /เดือน
 • 1 1
 • 41 ตร.ม.
 • ฿463.41 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (270 ม.) ถึง N7 BTS สะพานควาย
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
1 สัปดาห์

1505 ถนนพหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿18,900 /เดือน
 • 1 1
 • 40 ตร.ม.
 • ฿472.50 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (270 ม.) ถึง N7 BTS สะพานควาย
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
2 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

1505 ถนนพหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿17,000 /เดือน
 • 1 1
 • 44 ตร.ม.
 • ฿386.36 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (270 ม.) ถึง N7 BTS สะพานควาย
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
2 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

1505 ถนนพหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿15,000 /เดือน
 • 1 1
 • 41 ตร.ม.
 • ฿365.85 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (270 ม.) ถึง N7 BTS สะพานควาย
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
2 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

1505 ถนนพหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿16,000 /เดือน
 • 1 1
 • 41 ตร.ม.
 • ฿390.24 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (270 ม.) ถึง N7 BTS สะพานควาย
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
2 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

1505 ถนนพหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿14,000 /เดือน
 • 1 1
 • 31 ตร.ม.
 • ฿451.61 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (270 ม.) ถึง N7 BTS สะพานควาย
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
2 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

1505 ถนนพหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿14,000 /เดือน
 • 1 1
 • 31 ตร.ม.
 • ฿451.61 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (270 ม.) ถึง N7 BTS สะพานควาย
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
2 สัปดาห์