The Seed Musee : เดอะ ซี้ด มูซี่ ประกาศให้เช่า 25 ประกาศ สร้างการแจ้งเตือน

  แสดงแผนที่
เอเจนต์ที่ได้รับการยืนยันตัวตน NEW
เราให้เอเจนต์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนและข้อมูลการติดต่อ เพื่อให้แพลตฟอร์มของเรามีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยในการใช้งานมากที่สุด
ยืนยันตัวตน
Viewed

119 ซอยสุขุมวิท 26, คลองตัน, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿25,000 /เดือน
 • 1 1
 • 45 ตร.ม.
 • ฿555.56 / ตารางเมตร
 • 11 นาที (920 ม.) ถึง E5 BTS พร้อมพงษ์
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
1 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

119 ซอยสุขุมวิท 26, คลองตัน, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿22,000 /เดือน
 • 1 1
 • 37 ตร.ม.
 • ฿594.59 / ตารางเมตร
 • 11 นาที (920 ม.) ถึง E5 BTS พร้อมพงษ์
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
1 วัน

119 ซอยสุขุมวิท 26, คลองตัน, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿17,000 /เดือน
 • 1 1
 • 33 ตร.ม.
 • ฿511.89 / ตารางเมตร
 • 11 นาที (920 ม.) ถึง E5 BTS พร้อมพงษ์
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
3 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

119 ซอยสุขุมวิท 26, คลองตัน, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿22,000 /เดือน
 • 1 1
 • 37 ตร.ม.
 • ฿594.59 / ตารางเมตร
 • 11 นาที (920 ม.) ถึง E5 BTS พร้อมพงษ์
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
6 วัน

119 ซอยสุขุมวิท 26, คลองตัน, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿40,000 /เดือน
 • 2 2
 • 64 ตร.ม.
 • ฿625.00 / ตารางเมตร
 • 11 นาที (920 ม.) ถึง E5 BTS พร้อมพงษ์
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

119 ซอยสุขุมวิท 26, คลองตัน, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿20,000 /เดือน
 • 1 1
 • 44 ตร.ม.
 • ฿454.55 / ตารางเมตร
 • 11 นาที (920 ม.) ถึง E5 BTS พร้อมพงษ์
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
1 สัปดาห์

119 ซอยสุขุมวิท 26, คลองตัน, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿23,000 /เดือน
 • 1 1
 • 44 ตร.ม.
 • ฿522.73 / ตารางเมตร
 • 11 นาที (920 ม.) ถึง E5 BTS พร้อมพงษ์
 • คอนโด
 • ไม่มี
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
1 สัปดาห์

119 ซอยสุขุมวิท 26, คลองตัน, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿17,000 /เดือน
 • 1 1
 • 31 ตร.ม.
 • ฿548.39 / ตารางเมตร
 • 11 นาที (920 ม.) ถึง E5 BTS พร้อมพงษ์
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
1 สัปดาห์

119 ซอยสุขุมวิท 26, คลองตัน, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿16,000 /เดือน
 • 1 1
 • 34 ตร.ม.
 • ฿464.17 / ตารางเมตร
 • 11 นาที (920 ม.) ถึง E5 BTS พร้อมพงษ์
 • คอนโด
 • ไม่มี
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
1 สัปดาห์

119 ซอยสุขุมวิท 26, คลองตัน, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿27,000 /เดือน
 • 1 1
 • 51 ตร.ม.
 • ฿529.41 / ตารางเมตร
 • 11 นาที (920 ม.) ถึง E5 BTS พร้อมพงษ์
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
1 สัปดาห์
Viewed

119 ซอยสุขุมวิท 26, คลองตัน, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿19,000 /เดือน
 • 1 1
 • 33 ตร.ม.
 • ฿572.12 / ตารางเมตร
 • 11 นาที (920 ม.) ถึง E5 BTS พร้อมพงษ์
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
2 สัปดาห์

119 ซอยสุขุมวิท 26, คลองตัน, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿16,000 /เดือน
 • 1 1
 • 34 ตร.ม.
 • ฿464.17 / ตารางเมตร
 • 11 นาที (920 ม.) ถึง E5 BTS พร้อมพงษ์
 • คอนโด
 • ไม่มี
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
2 สัปดาห์

119 ซอยสุขุมวิท 26, คลองตัน, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿16,000 /เดือน
 • 1 1
 • 33 ตร.ม.
 • ฿484.85 / ตารางเมตร
 • 11 นาที (920 ม.) ถึง E5 BTS พร้อมพงษ์
 • คอนโด
 • ไม่มี
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
2 สัปดาห์

119 ซอยสุขุมวิท 26, คลองตัน, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿16,000 /เดือน
 • 1 1
 • 34 ตร.ม.
 • ฿470.59 / ตารางเมตร
 • 11 นาที (920 ม.) ถึง E5 BTS พร้อมพงษ์
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
2 สัปดาห์

119 ซอยสุขุมวิท 26, คลองตัน, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿16,000 /เดือน
 • 1 1
 • 34 ตร.ม.
 • ฿464.17 / ตารางเมตร
 • 11 นาที (920 ม.) ถึง E5 BTS พร้อมพงษ์
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
2 สัปดาห์

119 ซอยสุขุมวิท 26, คลองตัน, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿28,000 /เดือน
 • 1 1
 • 44 ตร.ม.
 • ฿636.36 / ตารางเมตร
 • 11 นาที (920 ม.) ถึง E5 BTS พร้อมพงษ์
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
3 สัปดาห์

119 ซอยสุขุมวิท 26, คลองตัน, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿16,000 /เดือน
 • 1 1
 • 34 ตร.ม.
 • ฿464.17 / ตารางเมตร
 • 11 นาที (920 ม.) ถึง E5 BTS พร้อมพงษ์
 • คอนโด
 • ไม่มี
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
3 สัปดาห์

119 ซอยสุขุมวิท 26, คลองตัน, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿16,000 /เดือน
 • 1 1
 • 33 ตร.ม.
 • ฿484.85 / ตารางเมตร
 • 11 นาที (920 ม.) ถึง E5 BTS พร้อมพงษ์
 • คอนโด
 • ไม่มี
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
3 สัปดาห์

119 ซอยสุขุมวิท 26, คลองตัน, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿27,000 /เดือน
 • 1 1
 • 51 ตร.ม.
 • ฿529.41 / ตารางเมตร
 • 11 นาที (920 ม.) ถึง E5 BTS พร้อมพงษ์
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
3 สัปดาห์