Wish @ Siam : วิช สยาม ประกาศให้เช่า 19 ประกาศ สร้างการแจ้งเตือน

  แสดงแผนที่
เอเจนต์ที่ได้รับการยืนยันตัวตน NEW
เราให้เอเจนต์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนและข้อมูลการติดต่อ เพื่อให้แพลตฟอร์มของเรามีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยในการใช้งานมากที่สุด
ยืนยันตัวตน
Viewed

688 ซอยพญานาค ถนนเพรชบุรี, ถนนเพชรบุรี, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿12,500 /เดือน
 • 1 1
 • 36 ตร.ม.
 • ฿347.22 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (280 ม.) ถึง N1 BTS ราชเทวี
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
1 วัน
Viewed

688 ซอยพญานาค ถนนเพรชบุรี, ถนนเพชรบุรี, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿16,000 /เดือน
 • 1 1
 • 37 ตร.ม.
 • ฿438.36 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (280 ม.) ถึง N1 BTS ราชเทวี
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
3 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

688 ซอยพญานาค ถนนเพรชบุรี, ถนนเพชรบุรี, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿26,000 /เดือน
 • 2 2
 • 64 ตร.ม.
 • ฿406.25 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (280 ม.) ถึง N1 BTS ราชเทวี
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
4 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

688 ซอยพญานาค ถนนเพรชบุรี, ถนนเพชรบุรี, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿19,000 /เดือน
 • 1 1
 • 31 ตร.ม.
 • ฿608.00 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (280 ม.) ถึง N1 BTS ราชเทวี
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
4 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

688 ซอยพญานาค ถนนเพรชบุรี, ถนนเพชรบุรี, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿18,000 /เดือน
 • 1 1
 • 31 ตร.ม.
 • ฿580.65 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (280 ม.) ถึง N1 BTS ราชเทวี
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
5 วัน

688 ซอยพญานาค ถนนเพรชบุรี, ถนนเพชรบุรี, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿16,000 /เดือน
 • 1 1
 • 36 ตร.ม.
 • ฿444.44 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (280 ม.) ถึง N1 BTS ราชเทวี
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
1 สัปดาห์

688 ซอยพญานาค ถนนเพรชบุรี, ถนนเพชรบุรี, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿25,000 /เดือน
 • 2 2
 • 64 ตร.ม.
 • ฿390.62 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (280 ม.) ถึง N1 BTS ราชเทวี
 • คอนโด
 • มีบางส่วน
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
1 สัปดาห์
Viewed

688 ซอยพญานาค ถนนเพรชบุรี, ถนนเพชรบุรี, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿16,000 /เดือน
 • 1 1
 • 37 ตร.ม.
 • ฿438.36 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (280 ม.) ถึง N1 BTS ราชเทวี
 • คอนโด
 • มีบางส่วน
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

688 ซอยพญานาค ถนนเพรชบุรี, ถนนเพชรบุรี, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿15,500 /เดือน
 • 1 1
 • 37 ตร.ม.
 • ฿424.66 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (280 ม.) ถึง N1 BTS ราชเทวี
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

688 ซอยพญานาค ถนนเพรชบุรี, ถนนเพชรบุรี, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿16,000 /เดือน
 • 1 1
 • 36 ตร.ม.
 • ฿444.44 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (280 ม.) ถึง N1 BTS ราชเทวี
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
1 สัปดาห์
Viewed

688 ซอยพญานาค ถนนเพรชบุรี, ถนนเพชรบุรี, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿14,000 /เดือน
 • 1 1
 • 35 ตร.ม.
 • ฿400.00 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (280 ม.) ถึง N1 BTS ราชเทวี
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

688 ซอยพญานาค ถนนเพรชบุรี, ถนนเพชรบุรี, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿15,500 /เดือน
 • 1 1
 • 37 ตร.ม.
 • ฿418.92 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (280 ม.) ถึง N1 BTS ราชเทวี
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
1 สัปดาห์

688 ซอยพญานาค ถนนเพรชบุรี, ถนนเพชรบุรี, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿15,000 /เดือน
 • 1 1
 • 31 ตร.ม.
 • ฿481.54 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (280 ม.) ถึง N1 BTS ราชเทวี
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

688 ซอยพญานาค ถนนเพรชบุรี, ถนนเพชรบุรี, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿16,000 /เดือน
 • 1 1
 • 37 ตร.ม.
 • ฿438.36 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (280 ม.) ถึง N1 BTS ราชเทวี
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

688 ซอยพญานาค ถนนเพรชบุรี, ถนนเพชรบุรี, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿28,000 /เดือน
 • 2 2
 • 64 ตร.ม.
 • ฿437.50 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (280 ม.) ถึง N1 BTS ราชเทวี
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
1 สัปดาห์

688 ซอยพญานาค ถนนเพรชบุรี, ถนนเพชรบุรี, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿16,000 /เดือน
 • 1 1
 • 37 ตร.ม.
 • ฿438.36 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (280 ม.) ถึง N1 BTS ราชเทวี
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

688 ซอยพญานาค ถนนเพรชบุรี, ถนนเพชรบุรี, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿21,000 /เดือน
 • 2 2
 • 64 ตร.ม.
 • ฿328.12 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (280 ม.) ถึง N1 BTS ราชเทวี
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
3 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

688 ซอยพญานาค ถนนเพรชบุรี, ถนนเพชรบุรี, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿12,000 /เดือน
 • 1 1
 • 30 ตร.ม.
 • ฿400.00 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (280 ม.) ถึง N1 BTS ราชเทวี
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
1 เดือน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

688 ซอยพญานาค ถนนเพรชบุรี, ถนนเพชรบุรี, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿12,000 /เดือน
 • 1 1
 • 30 ตร.ม.
 • ฿400.00 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (280 ม.) ถึง N1 BTS ราชเทวี
 • คอนโด
 • มีบางส่วน
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
1 เดือน
 • «
 • 1
 • »