207 ผลการค้นหา ประกาศให้เช่าอสังหาริมทรัพย์, ราคาต่ำกว่า ฿ 20,000, ในดอยสะเก็ด, เชียงใหม่ สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร
 • ฿10,000 /เดือน
 • 2 2
 • 250 ตร.ม.
 • ฿27.17 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
2 ชั่วโมง
องค์กร
 • ฿10,000 /เดือน
 • 3 2
 • 200 ตร.ม.
 • ฿24.75 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
8 ชั่วโมง
องค์กร
 • ฿20,000 /เดือน
 • 3 3
 • 130 ตร.ม.
 • ฿86.96 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
8 ชั่วโมง
องค์กร
 • ฿13,000 /เดือน
 • 3 3
 • 100 ตร.ม.
 • ฿60.19 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
9 ชั่วโมง
องค์กร
 • ฿15,000 /เดือน
 • 4 3
 • 200 ตร.ม.
 • ฿75.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
9 ชั่วโมง
องค์กร
 • ฿10,000 /เดือน
 • 3 2
 • 100 ตร.ม.
 • ฿58.14 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
11 ชั่วโมง
องค์กร
 • ฿17,000 /เดือน
 • 2 2
 • 800 ตร.ม.
 • ฿21.25 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
12 ชั่วโมง
องค์กร
 • ฿12,000 /เดือน
 • 3 2
 • 340 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
12 ชั่วโมง
องค์กร
 • ฿8,500 /เดือน
 • 2 2
 • 400 ตร.ม.
 • ฿33.73 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
13 ชั่วโมง
องค์กร
 • ฿10,000 /เดือน
 • 3 3
 • 224 ตร.ม.
 • ฿44.64 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
14 ชั่วโมง
องค์กร
 • ฿13,500 /เดือน
 • 1 1
 • 35 ตร.ม.
 • ฿375.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
14 ชั่วโมง
องค์กร
 • ฿10,000 /เดือน
 • 2 2
 • 240 ตร.ม.
 • ฿41.67 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • มีบางส่วน
14 ชั่วโมง
องค์กร
 • ฿20,000 /เดือน
 • 2 2
 • 320 ตร.ม.
 • ฿62.50 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
14 ชั่วโมง
องค์กร
 • ฿10,000 /เดือน
 • 3 3
 • 100 ตร.ม.
 • ฿50.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
14 ชั่วโมง
องค์กร
 • ฿18,000 /เดือน
 • 3 4
 • 150 ตร.ม.
 • ฿47.37 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
14 ชั่วโมง
องค์กร

รอบเมืองเชียงใหม่, สันปูเลย, ดอยสะเก็ด, เชียงใหม่

 • ฿18,000 /เดือน
 • 4 3
 • 250 ตร.ม.
 • ฿15.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
14 ชั่วโมง
องค์กร
 • ฿20,000 /เดือน
 • 3 3
 • 224 ตร.ม.
 • ฿89.29 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 วัน
องค์กร

ทางหลวงชนบท ชม.3013, สันปูเลย, ดอยสะเก็ด, เชียงใหม่

 • ฿20,000 /เดือน
 • 3 3
 • 320 ตร.ม.
 • ฿62.50 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
1 วัน
องค์กร
 • ฿15,000 /เดือน
 • 2 2
 • 200 ตร.ม.
 • ฿50.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 วัน
องค์กร
 • ฿20,000 /เดือน
 • 3 2
 • 100 ตร.ม.
 • ฿50.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 วัน