126 ผลการค้นหา ประกาศให้เช่าอสังหาริมทรัพย์, ราคาต่ำกว่า ฿ 10,000, ในบ้านสวน, เมืองชลบุรี, ชลบุรี สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร

ซอย บ้านสวน-สุขุมวิท 8, บ้านสวน, เมืองชลบุรี, ชลบุรี

 • ฿4,000 /เดือน
 • 1 1
 • 21 ตร.ม.
 • ฿190.48 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
36 นาที
องค์กร

สุขุมวิม, บ้านสวน, เมืองชลบุรี, ชลบุรี

 • ฿4,300 /เดือน
 • 1 1
 • 21 ตร.ม.
 • ฿204.76 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
37 นาที
องค์กร

สุขุมวิท, บ้านสวน, เมืองชลบุรี, ชลบุรี

 • ฿5,000 /เดือน
 • 1 1
 • 26 ตร.ม.
 • ฿192.31 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
37 นาที
องค์กร

บ้านสวน, เมืองชลบุรี, ชลบุรี

 • ฿4,000 /เดือน
 • 1 1
 • 21 ตร.ม.
 • ฿190.48 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
37 นาที
องค์กร

สุขุมวิท, บ้านสวน, เมืองชลบุรี, ชลบุรี

 • ฿4,200 /เดือน
 • สตูดิโอ
 • 21 ตร.ม.
 • ฿200.00 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
37 นาที
องค์กร

สุขุมวิท, บ้านสวน, เมืองชลบุรี, ชลบุรี

 • ฿4,000 /เดือน
 • 1 1
 • 21 ตร.ม.
 • ฿190.48 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
37 นาที
องค์กร

สุขุมวิท, บ้านสวน, เมืองชลบุรี, ชลบุรี

 • ฿5,800 /เดือน
 • 1 1
 • 26 ตร.ม.
 • ฿223.08 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
37 นาที
องค์กร

สุขุมวิท บ้านสวน, บ้านสวน, เมืองชลบุรี, ชลบุรี

 • ฿4,200 /เดือน
 • 1 1
 • 21 ตร.ม.
 • ฿200.00 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
37 นาที
องค์กร

สุุขุมวิท, บ้านสวน, เมืองชลบุรี, ชลบุรี

 • ฿4,800 /เดือน
 • 1 1
 • 26 ตร.ม.
 • ฿184.62 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
37 นาที
องค์กร

สุขุมวิท, บ้านสวน, เมืองชลบุรี, ชลบุรี

 • ฿4,600 /เดือน
 • 1 1
 • 26 ตร.ม.
 • ฿176.92 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
37 นาที
องค์กร

ท สุขุมวิท, บ้านสวน, เมืองชลบุรี, ชลบุรี

 • ฿3,500 /เดือน
 • สตูดิโอ
 • 21 ตร.ม.
 • ฿166.67 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
37 นาที
องค์กร

ซอย บ้านสวน-สุขุมวิท 8, บ้านสวน, เมืองชลบุรี, ชลบุรี

 • ฿3,500 /เดือน
 • 1 1
 • 21 ตร.ม.
 • ฿166.67 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
37 นาที
องค์กร

ซอย บ้านสวน-สุขุมวิท 8, บ้านสวน, เมืองชลบุรี, ชลบุรี

 • ฿4,000 /เดือน
 • 1 1
 • 21 ตร.ม.
 • ฿190.48 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
37 นาที
องค์กร

ซอย บ้านสวน-สุขุมวิท 8, บ้านสวน, เมืองชลบุรี, ชลบุรี

 • ฿4,000 /เดือน
 • 1 1
 • 21 ตร.ม.
 • ฿190.48 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
37 นาที
องค์กร

ซอย บ้านสวน-สุขุมวิท 8, บ้านสวน, เมืองชลบุรี, ชลบุรี

 • ฿4,300 /เดือน
 • 1 1
 • 21 ตร.ม.
 • ฿204.76 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
37 นาที
องค์กร

ซอย บ้านสวน-สุขุมวิท 8, บ้านสวน, เมืองชลบุรี, ชลบุรี

 • ฿3,700 /เดือน
 • 1 1
 • 21 ตร.ม.
 • ฿176.19 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
37 นาที
องค์กร

ซอย บ้านสวน-สุขุมวิท 8, บ้านสวน, เมืองชลบุรี, ชลบุรี

 • ฿4,000 /เดือน
 • 1 1
 • 21 ตร.ม.
 • ฿190.48 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
37 นาที
องค์กร

บ้านสวนสุขุมวิท, บ้านสวน, เมืองชลบุรี, ชลบุรี

 • ฿4,200 /เดือน
 • 1 1
 • 21 ตร.ม.
 • ฿200.00 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
37 นาที
องค์กร

บ้านสวน-สุขุมวิท 23, บ้านสวน, เมืองชลบุรี, ชลบุรี

 • ฿4,300 /เดือน
 • 1 1
 • 21 ตร.ม.
 • ฿204.76 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
37 นาที
องค์กร

บ้านสวน-สุขุมวิท 23, บ้านสวน, เมืองชลบุรี, ชลบุรี

 • ฿4,000 /เดือน
 • 1 1
 • 21 ตร.ม.
 • ฿190.48 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
37 นาที