151 ผลการค้นหา ประกาศให้เช่าอสังหาริมทรัพย์, ราคาต่ำกว่า ฿ 20,000, ในบ้านแหวน, หางดง, เชียงใหม่ สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร
 • ฿15,000 /เดือน
 • 2 2
 • 150 ตร.ม.
 • ฿45.18 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
5 ชั่วโมง
องค์กร
 • ฿16,000 /เดือน
 • 3 2
 • 120 ตร.ม.
 • ฿67.80 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
6 ชั่วโมง
องค์กร
 • ฿10,000 /เดือน
 • 3 2
 • 244 ตร.ม.
 • ฿40.98 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
7 ชั่วโมง
องค์กร
 • ฿15,000 /เดือน
 • 3 2
 • 200 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
9 ชั่วโมง
องค์กร
 • ฿18,000 /เดือน
 • 3 2
 • 220 ตร.ม.
 • ฿81.82 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
9 ชั่วโมง
องค์กร
 • ฿15,000 /เดือน
 • 3 3
 • 200 ตร.ม.
 • ฿59.52 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
9 ชั่วโมง
องค์กร
 • ฿16,000 /เดือน
 • 3 3
 • 150 ตร.ม.
 • ฿76.92 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
10 ชั่วโมง
องค์กร
 • ฿15,000 /เดือน
 • 5 6
 • 280 ตร.ม.
 • ฿53.57 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
10 ชั่วโมง
องค์กร
 • ฿18,000 /เดือน
 • 4 4
 • 200 ตร.ม.
 • ฿50.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
10 ชั่วโมง
องค์กร
 • ฿15,000 /เดือน
 • 3 3
 • 100 ตร.ม.
 • ฿66.96 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
11 ชั่วโมง
องค์กร
 • ฿10,000 /เดือน
 • 3 2
 • 100 ตร.ม.
 • ฿31.25 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
13 ชั่วโมง
องค์กร
 • ฿12,000 /เดือน
 • 2 2
 • 150 ตร.ม.
 • ฿73.17 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
13 ชั่วโมง
องค์กร

บ้านแหวน, หางดง, เชียงใหม่

 • ฿17,000 /เดือน
 • 3 2
 • 110 ตร.ม.
 • ฿193.18 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
14 ชั่วโมง
องค์กร

บ้านแหวน, หางดง, เชียงใหม่

 • ฿20,000 /เดือน
 • 3 2
 • 110 ตร.ม.
 • ฿227.27 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
14 ชั่วโมง
องค์กร

บ้านแหวน, หางดง, เชียงใหม่

 • ฿13,000 /เดือน
 • 3 2
 • 110 ตร.ม.
 • ฿141.30 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
14 ชั่วโมง
องค์กร
 • ฿8,000 /เดือน
 • 2 2
 • 100 ตร.ม.
 • ฿33.33 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
14 ชั่วโมง
องค์กร
 • ฿20,000 /เดือน
 • 3 2
 • 80 ตร.ม.
 • ฿100.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
14 ชั่วโมง
องค์กร
 • ฿10,000 /เดือน
 • 3 1
 • 120 ตร.ม.
 • ฿28.09 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
15 ชั่วโมง
องค์กร
 • ฿20,000 /เดือน
 • 3 2
 • 400 ตร.ม.
 • ฿94.34 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
15 ชั่วโมง