ระนอง

ระนอง เป็นจังหวัดชายฝั่งตะวันตกในเขตภาคใต้ตอนบน สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงและที่ราบชายฝั่งทะเลอันดามัน มีภูเขาสูงที่สุดคือภูเขาพ่อตาโชงโดง มีเกาะขนาดเล็กใหญ่จำนวนมาก ถือเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีความหนาแน่นของประชากรจัดว่าเบาบาง โดยจะมีประชากรอยู่อาศัยหนาแน่นบริเวณ อำเภอเมือง ของจังหวัด พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้เป็นทำการเกษตร เช่น น้ำมันปาล์ม ยางพารา มะม่วงหิมพานต์ ค้าขาย

ปัจจุบันระนองเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย ทั้งชายหาดสวยงามและสงบเงียบ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรใต้น้ำ แหล่งน้ำแร่ธรรมชาติ ป่าไม้ น้ำตก เช่น เกาะพยายยาม ภูเขาพ่อตาโชงโดง รวมถึงวัฒนธรรม ประเพณีทางศาสนาที่โดดเด่น เช่น ประเพณีงานแห่พระแข่งเรือ ทำให้มีนักท่องเที่ยวทางเข้าออก จังหวัดระนองโดยเฉพาะ ช่วงเดือนธันวาคม-เมษายน เหมาะแก่การท่องเที่ยว ซึ่งเป็นช่วงที่ฝนไม่ชุกนัก การเดินทางเข้าออกจังหวัดระนอง สามารถเดินทางโดย รถยนต์ส่วนตัว รถไฟ และเครื่องบิน ตรงสู่จังหวัดระนอง

อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในจังหวัดระนอง คือ ที่ดิน โดยเฉพาะในพื้นที่ อำเภอเมืองระนอง โดยราคาที่ดิน บริเวณถนนเรืองราษฎร์ มีราคาสูงสุดที่ 81,000 บาท/ตร.วา จากราคาประเมินที่ดินล่าสุด มีบริเวณที่น่าสนใจในการลงทุน เป็นที่ตั้งสถานที่...

(อ่านเพิ่มเติม)

ในจังหวัด ระนอง

จังหวัดที่น่าสนใจ
จังหวัดอื่น ๆ

ผู้เชี่ยวชาญ ระนอง

อสังหาริมทรัพย์ที่ประกาศขายล่าสุดใน ระนอง

อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่อยู่ระหว่างประกาศขายที่ ระนอง

อสังหาริมทรัพย์ที่ประกาศให้เช่าล่าสุดใน ระนอง

ระนอง, ระนอง

ระนอง, ระนอง

บางริ้น, เมืองระนอง, ระนอง

200 ตร.ม.

฿20,000 /เดือน

อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่อยู่ระหว่างประกาศให้เช่าที่ ระนอง