ราชบุรี

ราชบุรี เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกของประเทศไทย เป็นดินแดนแห่งวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองและสายหมอกแห่งขุนเขาตะนาวศรี มีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลาย ทั้งภูเขา ที่ราบสูงและที่ราบลุ่มแม่น้ำ โดยมีพื้นที่บริเวณตอนปลายของแม่น้ำแม่กลองเป็นที่ราบลุ่มต่ำที่มีดินอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูก พืช ผัก และผลไม้ มีความหนาแน่นของประชากรปานกลาง มีเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่ออย่าง โอ่งมังกรราชบุรี

ราชบุรี เมืองเก่าแก่ที่มีความเป็นมาอันยาวนาน จากผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ ทำให้มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีที่หลากหลาย รวมถึงวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์ มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น ตลาดน้ำดำเนินสะดวก โบราณสถาน โบราณวัตถุ งานหัตถกรรมต่างๆ และยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่งดงาม โดยเฉพาะ อ.สวนผึ้ง รวมทั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร นักท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี การเดินทางสามารถเดินทางโดย รถยนต์ส่วนตัว รถทัวร์ และ รถไฟ มายังจังหวัดราชบุรี

อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในจังหวัดราชบุรี คือ ที่ดิน โดยเฉพาะที่ดินในอำเภอเมืองราชบุรี บริเวณ ถ.ไกรเพชรและถ.อัมรินทร์ ซึ่งเป็นถนนที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำแม่กลอง มีราคาสูงสุดถึง 100,000 บาท/ตร.วา จากราคาประเมินที่ดินล่าสุด

นอกจากนี้ราชบุรี ยังมีความสำคัญท...

(อ่านเพิ่มเติม)

ในจังหวัด ราชบุรี

จังหวัดที่น่าสนใจ
จังหวัดอื่น ๆ

ผู้เชี่ยวชาญ ราชบุรี

อสังหาริมทรัพย์ที่ประกาศขายล่าสุดใน ราชบุรี

อาคารพาณิชย์โพธาราม ราชบุรี, ราชบุรี

อาคารพาณิชย์โพธาราม ราชบุรี, ราชบุรี

บ้านเลือก, โพธาราม, ราชบุรี

150 ตร.ม.

฿6,500,000

หมู่บ้านโรสการ์เด้นท์ซิตี้ ราชบุรี (Rose Garden City), ราชบุรี

หมู่บ้านโรสการ์เด้นท์ซิตี้ ราชบุรี (Rose Garden City), ราชบุรี...

คูบัว, เมืองราชบุรี, ราชบุรี

150 ตร.ม.

฿1,990,000

บ้านโป่ง, ราชบุรี

บ้านโป่ง, ราชบุรี

เขาขลุง, บ้านโป่ง, ราชบุรี

฿499,000

ราชบุรี, ราชบุรี

ราชบุรี, ราชบุรี

หนองอ้อ, บ้านโป่ง, ราชบุรี

350 ตร.ม.

฿5,900,000

อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่อยู่ระหว่างประกาศขายที่ ราชบุรี

อสังหาริมทรัพย์ที่ประกาศให้เช่าล่าสุดใน ราชบุรี

ต.เขาขลุง, ราชบุรี

ต.เขาขลุง, ราชบุรี

เขาขลุง, บ้านโป่ง, ราชบุรี

150 ตร.ม.

฿60,000 /เดือน

อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่อยู่ระหว่างประกาศให้เช่าที่ ราชบุรี