ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด เป็นแหล่งอารยธรรมโบราณซึ่งอยู่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความหนาแน่นของประชากรปานกลาง ในอดีตบริเวณลุ่มน้ำภาชี มีความเจริญรุ่งเรืองมากในยุคประวัติศาสตร์และมีความหลากหลายในแง่ของศาสนาและวัฒนธรรม อันเนื่องจากดินแดนแห่งนี้เคยตกอยู่ในอิทธิพลของอาณาจักรขอมโบราณ สภาพภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ราบสูง และที่ราบลูกคลื่น ทางตอนล่างเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้เป็นพื้นที่ทำการเกษตร ถือเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิ ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง

เนื่องจากร้อยเอ็ด เคยได้รับอิทธิพลจากอาณาจักรขอมโบราณ ทำให้มีสถาปัตยกรรม โบราณสถานที่โดดเด่น เช่น ปราสาทหิน นอกจากนี้ยังคงเป็นเมืองที่มีความน่าสนใจ ทั้งประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น งานประเพณีการแข่งเรือ งานประเพณีบุณบั้งไฟ เป็นต้น ทำให้มีผู้คนเดินทางเข้ามายัง จังหวัดร้อยเอ็ด ตลอดทั้งปี การเดินทางเข้าออก จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถเดินทางโดย รถยนต์ส่วนตัว รถประจำทาง หรือ รถไฟและเครื่องบิน ตรงสู่จังหวัดร้อยเอ็ด

อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในจังหวัดร้อยเอ็ด คือ ที่ดิน และบ้านเดี่ยว โดยเฉพาะในพื้นที่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งมีราคาที่ดิน บริเวณถนนเพลินจิตต์และถนนรณชัยชาญยุทธ มีราคาสูงสุดที่ 35,000 บาท/ตร.วา จากราคาประเมินที่ดินล่าสุด

ร้อยเอ็ด เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที...

(อ่านเพิ่มเติม)
ร้อยเอ็ด

ในจังหวัด ร้อยเอ็ด

จังหวัดที่น่าสนใจ
จังหวัดอื่น ๆ

อสังหาริมทรัพย์ที่ประกาศขายล่าสุดใน ร้อยเอ็ด

ขายบ้านปูน1ชั้น ใกล้บึงหนองพอก

ขายบ้านปูน1ชั้น ใกล้บึงหนองพอก

55 โพนทอง-หนองพอก, รอบเมือง, หนองพอก, ร้อยเอ็ด

60 ตร.ม.

฿280,000

ขายกิจการปั๊มน้ำมัน   อำเภออาจสามารถ   จังหวัดร้อยเอ็ด

ขายกิจการปั๊มน้ำมัน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

บ้านดู่, อาจสามารถ, ร้อยเอ็ด

1598 ตร.ม.

฿12,000,000

ขาย ที่ดินร้อยเอ็ด 8-3-55 ไร่

ขาย ที่ดินร้อยเอ็ด 8-3-55 ไร่

น้ำอ้อม, เกษตรวิสัย, ร้อยเอ็ด

฿7,554,375

ขายบ้านเดี่ยว เนื้อที่ 2 งาน 36 ตารางวา รอบเมือง ร้อยเอ็ด

ขายบ้านเดี่ยว เนื้อที่ 2 งาน 36 ตารางวา รอบเมือง ร้อยเอ็ด

รอบเมือง, เมืองร้อยเอ็ด, ร้อยเอ็ด

250 ตร.ม.

฿6,500,000

อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่อยู่ระหว่างประกาศขายที่ ร้อยเอ็ด