ลพบุรี

ลพบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคกลาง ตั้งอยู่กึ่งกลางของประเทศ มีความหนาแน่นของประชากรปานกลาง สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบภูเขาและที่ราบลุ่มแม่นน้ำ มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านคือ แม่น้ำป่าสัก และแม่น้ำลพบุรี โดยจะมีประชากรอยู่อาศัยหนาแน่นบริเวณ อำเภอเมือง ของจังหวัด พื้นที่ส่วนใหญ่มีอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก โดยเฉพาะข้าว รองลงมาเป็นการปศุสัตว์ รวมถึงการประมง มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่คือ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

เมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่ ลพบุรี ทรงคุณค่าด้วยโบราณสถานอันงดงาม มีการค้นพบวัตถุโบราณคดี ทั้งภาชนะดินเผา เครื่องมือ เครื่องใช้ ในสมัยทวารวดี มีสถานที่ทางโบราณคดีที่สำคัญอย่าง พระปรางค์สามยอด ทำให้มีผู้คนเดินทางเข้าออก จังหวัดลพบุรี ตลอดทั้งปี การเดินทางเข้าออก จ.ลพบุรี สามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว หรือการเดินทางสาธารณะหลากหลายช่องทาง ทั้ง รถประจำทาง รถตู้ หรือทางรถไฟ รวมถึงทางเครื่องบิน มาถึงจังหวัดลพบุรีโดยตรง

อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการซื้อขายของจังหวัดลพบุรี คือ ที่ดิน และบ้านเดี่ยว บริเวณในพื้นที่ อำเภอเมือง แต่มีที่ดินราคาสูงสุดอยู่ใน อำเภอโคกสำโรง โดยเฉพาะบริเวณถนนสุระนารายณ์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205) มีราคาสูงสุดที่ 27,500 บาท/ตร.วา จากราคาประเมินที่ดินล่าสุด

จากกการที่ ลพบุรี เป็นเมือ...

(อ่านเพิ่มเติม)
ลพบุรี

ในจังหวัด ลพบุรี

จังหวัดที่น่าสนใจ
จังหวัดอื่น ๆ

ผู้เชี่ยวชาญ ลพบุรี

อสังหาริมทรัพย์ที่ประกาศขายล่าสุดใน ลพบุรี

หมู่บ้าน เหมราชนคร, ลพบุรี

หมู่บ้าน เหมราชนคร, ลพบุรี

ถนนพระปิยะ, ป่าตาล, เมืองลพบุรี, ลพบุรี

1208 ตร.ม.

฿10,800,000

อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่อยู่ระหว่างประกาศขายที่ ลพบุรี

อสังหาริมทรัพย์ที่ประกาศให้เช่าล่าสุดใน ลพบุรี

อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่อยู่ระหว่างประกาศให้เช่าที่ ลพบุรี